Vážení klienti, jsme tady stále pro Vás a Vaše požadavky jsme připraveni řešit jak on-line či telefonicky na zákaznické lince, tak osobně na našich pobočkách, které i v rámci vládních omezení fungují nadále a dodržují veškerá hygienická doporučení včetně vybavení hygienickými prostředky, abychom chránili zdraví Vás, našich klientů, i našich zaměstnanců. Doporučujeme využít možnosti rezervace termínu na jedné z našich poboček. Více informací k rezervačnímu systému najdete ZDE.

Novinky

Pojištění statutárních orgánů je na vzestupu

14.04.2020

Pojištění odpovědnosti členů orgánů je stále častěji využívaným produktem pojištění podnikatelů. „Škoda, která vznikne chybným rozhodnutím manažera menšího podniku, je možná nominálně v jiných řádech než u nadnárodního korporátu, v relaci k obchodnímu výsledku menší společnosti však může mít její negativní dopad kritické důsledky,“ uvádí Patricia Lepšíková.

Pojištění odpovědnosti managementu se vztahuje na náhradu škody, za kterou člen orgánu právnické osoby odpovídá v důsledku nesprávného jednání při výkonu své funkce například v důsledku nedodržení péče řádného hospodáře, nesprávného prohlášení, nekonání a podobných činů, které se vážou k výkonu jejich funkce. Členové statutárních orgánů odpovídají bez ohledu na zavinění, rozhodující je „porušení povinnosti“, ručí celým svým majetkem a je jen málo liberačních důvodů. Pojištění D&O tedy poskytuje ochranu v první řadě manažerům v případě na ně vznesených nároků. „Pojištění kryje nejenom samotný nárok, který vůči manažerovi poškozený uplatňuje, ale i náklady, které se k němu vážou – např. náklady na právní ochranu, na zachování dobré pověsti nebo náklady v řízení proti majetku a osobní svobodě a další,“ uvádí Lepšíková.

Slavia pojišťovna má ve svém portfoliu všechny pojišťovací instituty z oblasti neživotního pojištění, které jsou standardně na trhu k dispozici. „Snažíme se českým občanům nabídnout služby a produkty, které minimalizují dopad rizik, jenž život přináší. Jedním z nich jsou právě škody, za které jsou potenciálně odpovědni lidé v manažerských pozicích. Ani na ně Slavia pojišťovna nezapomíná a předmětem je odpovědnost za finanční škodu vzniklou v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního nebo kontrolního orgánu společnosti,“ uvádí Lepšíková.

Škoda, která vznikne rozhodnutím nebo ze zákonné odpovědnosti manažera menšího podniku, je nominálně v jiných řádech než u nadnárodního korporátu, v relaci k obchodnímu výsledku právě menší společnosti může mít stejný, nebo dokonce větší vliv na chod obchodní společnosti a osobní dopad na manažera. „Menší firmy mívají obvykle užší spektrum možností, jak neplánované náklady kompenzovat a udržet životaschopný rozpočet. Proto se domnívám, že pojištění D&O je pro české střední a malé firmy stejně vhodné, jako pro nadnárodní giganty,“ říká Lepšíková.

V České republice využívá pojištění škody z odpovědnosti statutárních orgánů společnosti stále větší počet právnických a fyzických osob. Od začátku roku 2018 do října 2019 uzavřelo jen ve Slavia pojišťovně pojistnou smlouvu desítky podnikatelských subjektů. „Zavedením nového občanského zákoníku a zákona o korporacích došlo k podstatné změně postavení členů orgánů společností a zvýšila se jejich odpovědnost za způsobenou škodu a vzrostl zájem o tento produkt. V západních zemích je pojištění D&O mnohem rozšířenější než u nás, současný trend mírného růstu a propojištěnost na úrovni 10% tedy ukazuje na potenciál, který v této oblasti pojišťovnictví dosud není využit,“ soudí Patricie Lepšíková a dodává: „Změnily se také možnosti nárokování a vymáhání způsobené škody. V současnosti je vznášeno výrazně více nároků, než dříve a soudy jsou ve svých rozhodnutích nakloněny rozhodnutím, ze kterých vyplývá povinnost členů orgánů uhradit újmu.“

Současný trend svědčí o tom, že ředitelé a majitelé podniků v České republice přistupují k vedení podniků skutečně odpovědně. „Nezřídka se setkáváme i s relevantním názorem, že jedním z negativních dopadů případné škody z odpovědnosti managementu může být v konečném důsledku i krizové snižování firemního rozpočtu a redukce počtu pracovních míst. Pro Slavia pojišťovnu je právě tato rovina problému jednou z těch podstatných, pokud má naše pojištění D&O pozitivní dopad mimo jiné i na stabilitu života našich spoluobčanů, odpovídá to naší tradici, která trvá již více než 150 let,“ dodává Patricia Lepšíková.

Tento článek vyšel původně v magazínu Statutární zástupce 04/2020 a je ke stažení zde.

Patricia Lepšíková
ředitelka underwritingu
Slavia pojišťovna, a. s.

02.04.2020

Pojišťovna Vám ulehčí i v těžké životní situaci

Číst článek
22.05.2020

Vyjádření Slavia pojišťovny a.s. k infekci COVID-19

Číst článek
< Zpět na archiv článků
>
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání