Novinky

Pojištění statutárních orgánů je na vzestupu

14.04.2020

Pojištění odpovědnosti členů orgánů je stále častěji využívaným produktem pojištění podnikatelů. „Škoda, která vznikne chybným rozhodnutím manažera menšího podniku, je možná nominálně v jiných řádech než u nadnárodního korporátu, v relaci k obchodnímu výsledku menší společnosti však může mít její negativní dopad kritické důsledky,“ uvádí Patricia Lepšíková.

Pojištění odpovědnosti managementu se vztahuje na náhradu škody, za kterou člen orgánu právnické osoby odpovídá v důsledku nesprávného jednání při výkonu své funkce například v důsledku nedodržení péče řádného hospodáře, nesprávného prohlášení, nekonání a podobných činů, které se vážou k výkonu jejich funkce. Členové statutárních orgánů odpovídají bez ohledu na zavinění, rozhodující je „porušení povinnosti“, ručí celým svým majetkem a je jen málo liberačních důvodů. Pojištění D&O tedy poskytuje ochranu v první řadě manažerům v případě na ně vznesených nároků. „Pojištění kryje nejenom samotný nárok, který vůči manažerovi poškozený uplatňuje, ale i náklady, které se k němu vážou – např. náklady na právní ochranu, na zachování dobré pověsti nebo náklady v řízení proti majetku a osobní svobodě a další,“ uvádí Lepšíková.

Slavia pojišťovna má ve svém portfoliu všechny pojišťovací instituty z oblasti neživotního pojištění, které jsou standardně na trhu k dispozici. „Snažíme se českým občanům nabídnout služby a produkty, které minimalizují dopad rizik, jenž život přináší. Jedním z nich jsou právě škody, za které jsou potenciálně odpovědni lidé v manažerských pozicích. Ani na ně Slavia pojišťovna nezapomíná a předmětem je odpovědnost za finanční škodu vzniklou v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního nebo kontrolního orgánu společnosti,“ uvádí Lepšíková.

Škoda, která vznikne rozhodnutím nebo ze zákonné odpovědnosti manažera menšího podniku, je nominálně v jiných řádech než u nadnárodního korporátu, v relaci k obchodnímu výsledku právě menší společnosti může mít stejný, nebo dokonce větší vliv na chod obchodní společnosti a osobní dopad na manažera. „Menší firmy mívají obvykle užší spektrum možností, jak neplánované náklady kompenzovat a udržet životaschopný rozpočet. Proto se domnívám, že pojištění D&O je pro české střední a malé firmy stejně vhodné, jako pro nadnárodní giganty,“ říká Lepšíková.

V České republice využívá pojištění škody z odpovědnosti statutárních orgánů společnosti stále větší počet právnických a fyzických osob. Od začátku roku 2018 do října 2019 uzavřelo jen ve Slavia pojišťovně pojistnou smlouvu desítky podnikatelských subjektů. „Zavedením nového občanského zákoníku a zákona o korporacích došlo k podstatné změně postavení členů orgánů společností a zvýšila se jejich odpovědnost za způsobenou škodu a vzrostl zájem o tento produkt. V západních zemích je pojištění D&O mnohem rozšířenější než u nás, současný trend mírného růstu a propojištěnost na úrovni 10% tedy ukazuje na potenciál, který v této oblasti pojišťovnictví dosud není využit,“ soudí Patricie Lepšíková a dodává: „Změnily se také možnosti nárokování a vymáhání způsobené škody. V současnosti je vznášeno výrazně více nároků, než dříve a soudy jsou ve svých rozhodnutích nakloněny rozhodnutím, ze kterých vyplývá povinnost členů orgánů uhradit újmu.“

Současný trend svědčí o tom, že ředitelé a majitelé podniků v České republice přistupují k vedení podniků skutečně odpovědně. „Nezřídka se setkáváme i s relevantním názorem, že jedním z negativních dopadů případné škody z odpovědnosti managementu může být v konečném důsledku i krizové snižování firemního rozpočtu a redukce počtu pracovních míst. Pro Slavia pojišťovnu je právě tato rovina problému jednou z těch podstatných, pokud má naše pojištění D&O pozitivní dopad mimo jiné i na stabilitu života našich spoluobčanů, odpovídá to naší tradici, která trvá již více než 150 let,“ dodává Patricia Lepšíková.

Tento článek vyšel původně v magazínu Statutární zástupce 04/2020 a je ke stažení zde.

Patricia Lepšíková
ředitelka underwritingu
Slavia pojišťovna, a. s.

02.04.2020

Pojišťovna Vám ulehčí i v těžké životní situaci

Číst článek
22.05.2020

Vyjádření Slavia pojišťovny a.s. k infekci COVID-19

Číst článek
< Zpět na archiv článků
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání