Co potřebuji k pojištění, často kladené otázky

OBSAH:

1/ DOKUMENTY POTŘEBNÉ KE SJEDNÁNÍ SMLUV

2/ ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Pro sjednání pojištění potřebujete tyto dokumenty a informace:

Cestovní pojištění do Evropy - EUROPOJIŠTĚNÍ - TURISTA:

 • osobní údaje pojištěných osob (RČ, adresa)
 • kód zdravotní pojišťovny pojištěných osob.

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI A NEMOVITOSTI - DOMOV+

 • osobní údaje pojistníka a pojištěného (RČ, adresa)
 • místo pojištění, druh stavby, zda je stavba obydlená trvale, nebo neobydlená
 • rozměry zastavené plochy všech podlaží včetně sklepa a podkroví
 • podlahová plocha rodinného domu / bytu
 • pojistná hodnota vedlejších staveb
 • spoluvlastnický podíl pojištěného v případě spoluvlastnictví
 • počet záplav/povodní místa pojištění za posledních 20 let

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ:

 • osobní údaje pojistníka a osobní údaje vlastníka vozidla (RČ, adresa)
 • velký technický průkaz
 • v určitých případech je nutné umožnit prohlídku vozidla

POVINNÉ RUČENÍ:

 • osobní údaje pojistníka
 • velký technický průkaz

Pojištění KRYŠTOF:

 • občanský průkaz


Zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné péče:

 • osobní údaje pojistníka (fyzická osoba – RČ – je-li pojistník občan ČR, není-li občan ČR datum narození, přesná adresa bydliště v ČR; právnická osoba - IČ, statutární orgán, sídlo)
 • osobní údaje pojištěného (RČ – je-li pojistník občan ČR, není-li občan ČR datum narození, přesná adresa v ČR)
 • cestovní doklad pas u fyzických osob, které nejsou občany ČR (pojistník i pojištěný)
 • plánovaná délka pobytu v ČR (od – do = počet měsíců)
 • druh pobytu – pracovní, turistický, studentský
 • územní platnost: ČR nebo ČR + turisticky Schengen
 • případně předchozí pojistnou smlouvu „Zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné péče“ ve Slávii pojišťovně (číslo pojistné smlouvy)

BEZKREVNÍ LÉČBA:

 • osobní údaje pojistníka (fyzická osoba - RČ, přesná adresa; právnická osoba - IČ, statutární orgán, sídlo)
 • osobní údaje pojištěného (RČ, přesná adresa, telefonní číslo)
 • v případě rodinného pojištění osobní údaje všech pojištěných (RČ, přesná adresa)
 • v případě obmyšlené osoby v případě smrti úrazem - jméno, příjmení, datum narození obmyšlené osoby

PEJSEK A KOČIČKA

 • osobní údaje pojistníka
 • dotazník vyplněný veterinářem
 • zvíře musí být očipované (pes i kočka)
 • pas zvířete v zájmovém chovu se zaznamenaným číslem čipu (v případě pojištění úhynu)

Často kladené otázky: 

Jak mám postupovat v případě, že chci podat žádost o ukončení pojistné smlouvy? 

Pojistnou smlouvu je možné ukončit pouze na základě písemné žádosti pojistníka. Žádost je možné zaslat elektronickou formou na emailovou adresu info@slavia-pojistovna.cz, poštou na adresu centrály Slavia pojišťovny, případně navštívit jakoukoliv pobočku Slavia pojišťovny. Datem účinnosti se rozumí datum doručení žádosti pojistiteli, nikoli datum sepsání žádosti. Formulář ke stažení níže. 

Jak mám postupovat v případě, že chci provést změnu na pojistné smlouvě?

Změnu na pojistné smlouvě je možné provést pouze na základě písemné žádosti pojistníka. Žádost je možné zaslat elektronickou formou na emailovou adresu info@slavia-pojistovna.cz, poštou na adresu centrály Slavia pojišťovny, případně navštívit jakoukoliv pobočku Slavia pojišťovny. Datem účinnosti změny se rozumí datum doručení žádosti pojistiteli, nikoli datum sepsání žádosti. Formulář ke stažení níže.

Kdy mohu provést změnu frekvence placení?

Změnu frekvence placení na pojistné smlouvě lze provést pouze k datu výročí. Tuto změnu nelze provést zpětně.

Proč mi nebyl vrácen přeplatek z ukončené pojistné smlouvy povinného ručení?

Přeplatek z ukončené pojistné smlouvy povinného ručení vrací pojišťovna po vrácení zelené karty.

Mohu dostávat avízo o splatnosti své pojistné smlouvy elektronickou formou nebo sms?

Ano, pokud si požádáte emailem na adrese info@slavia-pojistovna.cz nebo telefonicky na naší infolince 255 790 211. Výroční dopisy pojistných smluv povinného ručení jsou zasílány pouze papírovou formou.

Soubory ke stažení