Komplexní zdravotní pojištění cizinců

Proč uzavřít komplexní zdravotní pojištění pro cizince?

 • Rozsah pojištění je podobné veřejnému zdravotnímu pojištění v ČR, je však omezen sjednanými limity pojistného plnění.
 • Tento druh pojištění mohou využít děti i dospělí, těhotné ženy, popř. ženy, které plánují těhotenství. Dále je určen pro profesionální sportovce a všechny dospělé osoby, které si přejí větší rozsah pojištění, než jaký poskytuje zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné péče.
 • Komplexní zdravotní pojištění cizinců splňuje požadavky zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů a přesahuje povinný rámec příslušného pojištění.

Proč uzavřít pojištění cizinců u Slavia pojišťovny?

 • Široký rozsah zdravotnické péče.
 • Vysoké limity pojistného plnění.
 • Možnost pojistit dítě ihned po propuštění z nemocnice.
 • Pojištěna je nejen nutná a neodkladná zdravotní péče, ale i následná a plánovaná zdravotní péče.
 • Komplexní zdravotní pojištění cizinců splňuje podmínky zákona č.326/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je uznáváno cizineckou policií ČR.

Co zdravotní pojištění procizince zahrnuje?

 • Pro děti do 15 let: preventivní a kontrolní prohlídky a očkování v rozsahu, který je standardně poskytován na území ČR pojištěncům veřejného zdravotního pojištění v ČR; léčba diabetu.
 • Péče v průběhu těhotenství a porodu.
 • Možnost pojistit poporodní zdravotní péči o novorozence pojištěné ženy (a po propuštění z porodnice pojistit novorozence).
 • Plánovaná zdravotní péče.
 • Stomatologie – nutná a neodkladná péče.
 • Ústavní a diagnostická péče.
 • Poúrazová a pooperační rehabilitace po dobu nepřetržité hospitalizace.
 • Repatriace.
Možnost připojištění odpovědnosti  
 • Pojištěný je chráněn pro případ újmy na zdraví, škody na majetku či finanční škody způsobené jiným osobám.
 • Územní rozsah je Česká republika.
 • Limit pojistného plnění: následná finanční škoda limit 250 000 Kč, škoda na věci limit 500 000 Kč, škoda na zdraví limit 1 000 000 Kč.
 • Věkový limit bez omezení.
SPOČÍTEJTE SI CENU POJIŠTĚNÍ PRO CIZINCE POMOCÍ
NAŠÍ KALKULAČKY ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ

KALKULACE ONLINE

Po kliknutí budete přesměrováni na web pojišťovacího zprostředkovatele České pojištění a.s.

Zdravotní pojištění cizinců si můžete u nás sjednat online, navíc s 15% slevou.

Asistenční služba

V případě potřeby si může klient vyžádat pomoc na telefonním čísle +420 255 790 262. Asistenční služba je klientům k dispozici 365 dní v roce a 24 hodin denně. Operátoři telefonického střediska asistenční služby hovoří česky, slovensky, anglicky, německy, rusky, ukrajinsky, vietnamsky. Pomohou klientům vyhledat nejbližší smluvní zdravotnické zařízení naší pojišťovny, pomohou také v případě jazykových problémů při komunikaci, případně zorganizují repatriaci.

UPOZORNĚNÍ:
Při neopodstatněném vyžádání ošetření na urgentním příjmu ve Fakultní nemocnici Motol, bude vyžadován nemocnicí poplatek 5 000 Kč, který není v rámci pojištění hrazen. viz. Urgentní příjem Motol

Seznam smluvních zdravotnických zařízení

Ověřování účinnosti pojištění

Pro potřebu ověření účasti ošetřovaného cizince na tomto komerčním zdravotním pojištění cizinců je možné kontaktovat Slavia pojišťovnu v pracovních dnech od 08.00 do 16.00 hodin na telefonním čísle +420 255 790 111 nebo elektronickou poštou na adrese provoz@slavia-pojistovna.cz, pokud není na „Průkazu pojištěného“ uvedeno jinak.

Mimo uvedenou dobu je možno platnost pojištění ověřit prostřednictvím asistenční služby Global Assistance na telefonním čísle +420 255 790 262.


Soubory ke stažení