Náměty, stížnosti a řešení sporů

Váš názor nás zajímá

Slavia pojišťovna a.s.  se neustále snaží zkvalitňovat své služby. Pokud se s námi chcete podělit o své zkušenosti, napište nám. Vaším návrhem na zlepšení našich služeb, pochvalou či stížností se bude zabývat náš tým odborníků. Tento tým poskytuje zpětnou vazbu zaměstnancům  a zjišťuje oblasti, ve kterých je potřeba provést změny vedoucí ke zvýšení kvality služeb a spokojenosti našich klientů.

Se svou stížností se máte možnost obrátit též na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

Jak nás můžete kontaktovat?

prostřednictvím  on-line formuláře
e-mailem: info@slavia-pojistovna.cz
v případě stížností:  reklamace@slavia-pojistovna.cz
telefonicky - na lince 255 790 111
písemně - Slavia pojišťovna a. s., Revoluční 1, 110 00 Praha 1
osobně na některé z našich poboček

Jaké údaje nezapomeňte uvést

Abychom mohli vaše podání co nejrychleji vyřídit a odpovědět vám, uveďte prosím:

  • své kontaktní údaje 
  • podrobně popište jaké služby, jakého produktu, pojistné smlouvy, pojistné události nebo kterého pracovníka se váš podnět týká

Pokud požadujete písemnou odpověď, nebo se jedná o stížnost, doporučujeme uvést poštovní adresu, na kterou má být odpověď zaslána.

Co bude následovat?

Ihned po doručení vašeho námětu se jím budeme zabývat

Pokud jste podal/a stížnost, konečnou odpověď odesíláme zpravidla do 15 pracovních dnů

Pokud nebudeme schopni odpovědět v této lhůtě, budeme vás informovat o předpokládané době vyřízení

Nakládání s osobními údaji

Detaily jak u nás zpracováváme a nakládáme s osobními údaji naleznete v tomto odkazu, nebo v příloze pod textem. 

Spory

Spory mezi spotřebitelem a pojistitelem z pojistné smlouvy neživotního pojištění je možné řešit soudní nebo mimosoudní cestou. Mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Právní úpravu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů naleznete v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

V případě, že uzavřete smlouvu online a nepovede se spor vyřešit smírnou cestou, je možné využít také platformu pro řešení spotřebitelských sporů, která je dostupná na stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Soubory ke stažení