Novinky

Náhoda je blbec. Pomůže pojištění odpovědnosti.

03.11.2016

Pokud způsobíme druhým škodu, musíme ji nahradit. Odpovídáme přitom nejen za sebe, ale i za jednání našich dětí nebo zvířat. „Běžný život přináší množství menších nehod, které nás vyjdou na pár korun, ale pokud druhým způsobíme škodu na zdraví, může to náš rodinný rozpočet významně zatížit,“ říká Jan Vlček, obchodní ředitel Slavia pojišťovny.

Podle České asociace pojišťoven má přitom odpovědnost pojištěnu jen třetina z nás. Praktické informace a kuriózní příběhy nabízí také web České asociace pojišťoven www.denblbec.info. „Škody, které pojišťovny hradí z pojištění odpovědnosti, jsou nejčastěji způsobeny neopatrností, roztržitostí nebo nedbalostí. Dopouštíme se jich při běžných činnostech v domácnostech, při sportu či rekreaci. Prostě někdy máme den blbec a tak i věci, které děláme rutinně, mohou skončit katastrofou,“ říká Marcela Machová, specialistka pro pojištění odpovědnosti z České asociace pojišťoven.

Cyklisté, rodiče, roztržití zmatkaři i majitelé psů by měli zbystřit

Každý odpovídá za své jednání a také za škody, které může způsobit. Přitom nerozhoduje, zda k nim došlo úmyslně nebo nedopatřením či opomenutím. Stejné pravidlo platí, pokud někomu způsobíte újmu na zdraví. Ručíme také za své děti a dokonce i zvířata. Rodiče malých neposedů mají jasnou představu, co všechno jejich děti dokáží. Počmáraná školní šatna, rozbitý počítač během návštěvy u známých, zničené vázání ruské lyžařky při neřízené jízdě vašeho dítěte na lyžích a tak bychom mohli pokračovat. „Škody způsobené na zdraví a poničeném vybavení na sjezdovkách patří mezi nejčastější plnění, která v zimních měsících řešíme v rámci pojištění odpovědnosti, v létě převažují úhrady za škody způsobené cyklisty a dalšími rekreačními sportovci, celoročně pak nejčastěji hradíme vytopené byty,“ vysvětluje Jan Vlček, obchodní ředitel Slavia pojišťovny. Menší karamboly většinou hladce zvládneme vyřešit, bohužel dochází také ke škodám, které život poškozeného i viníka ovlivní zásadním způsobem. Jedná se zejména o situace, kdy druhé osobě způsobíte zdravotní komplikace. Přitom k podobným událostem může dojít kdykoliv, při činnostech, které jste v minulosti vykonali mnohokrát, bez jakýchkoliv komplikací. Stačí, když váš pes vběhne do silnice a způsobí dopravní nehodu, když srazíte někoho na kole nebo odhodíte špatně uhašený nedopalek cigarety. Finanční kompenzace mohou dosáhnout i částek v řádech stovek tisíců či milionů korun.

Ručíte i za zvíře

Neměli bychom zapomínat, že jsme odpovědní také za zvířecí členy naší domácnosti. Případy, kdy pes pokouše cizího člověka, zdaleka nejsou ojedinělé. Chovatelé si také často neuvědomují, že pokud jejich pes zraní jiné zvíře, musí uhradit náklady spojené s jeho léčením a veterinárním ošetřením. Podle nového občanského zákoníku již zvíře není definováno jako věc, ale smysly nadaný živý tvor. Majitelé neposlušných čtyřnohých mazlíků by se proto měli mít na pozoru. „Podle údajů Slavia pojišťovny je nejčastější újmou, způsobenou zvířaty v rámci pojištění odpovědnosti, právě napadení člověka psem. V případě, že váš pes někoho zraní, jste jako majitel zvířete povinen uhradit oběti náklady spojené s léčením i další související výdaje,“ uvádí Jan Vlček ze Slavia pojišťovny.   

Jak ochrání pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti v občanském životě pomáhá všechny zmiňované nepříjemnosti spolehlivě ošetřit. Sjednat ho lze samostatně, nicméně odpovědnost všech členů rodiny včetně zvířecích mazlíčků je možné ošetřit také vhodným připojištěním v rámci pojištění domácnosti. Například Slavia pojišťovna nabízí pojištění odpovědnosti od 315,- Kč za rok.