Novinky

Zimní sezóna na českých horách začíná. Lyžaři by měli myslet na bezpečnost i pojištění

07.12.2017

Zimní sezóna začíná a česká lyžařská střediska postupně otevírají brány prvním lyžařům. Už nyní se mohou příznivci zimních sportů vypravit například na Černou horu do Krkonoš nebo do Malé Úpy. Kromě kvalitní výbavy a pravidelného servisu by měli lyžaři myslet také na pojištění pro případy, kdy srazí jiného lyžaře nebo způsobí škodu na majetku. V takových případech je ochrání pojištění odpovědnosti.

Zatímco pojištění je při lyžařských výletech do zahraničí pro Čechy takřka samozřejmostí, při cestách za sportem do českých hor na pojistku už tolik nemyslí. Chránit by se přitom měli nejenom v případě způsobení úrazu druhému lyžaři, ale také kvůli možné škodě na majetku. „Čeští lyžaři si více připouštějí možnost nehody a úrazu na svazích v zahraničí spíše než na českých horách. Riziko je ale paradoxně mnohdy větší právě na našich sjezdovkách, a to především z důvodu příliš vysokého počtu lyžařů vzhledem ke kapacitě středisek, především v době svátků nebo jarních prázdnin. Čeští lyžaři také ví, že úraz a srážka s jiným lyžařem v zahraničí se bez pojištění pořádně prodraží. K takovým situacím ale může dojít i u nás,“ říká Vanda Kýpeť, produktová manažerka Slavia pojišťovny.

Stačí náhoda, chvilka nepozornosti nebo špatný odhad vlastních lyžařských dovedností a sjezdaři druhému způsobí zdravotní újmu či škodu na vybavení. „Mezi nejčastější úrazy, ke kterým na českých horách dochází, se řadí řezné rány, pohmožděniny, zlomeniny končetin a poranění kloubů, z vážnějších pak poranění páteře či lebky. Především poranění hlavy a páteře se řadí v posledních letech mezi nejfrekventovanější úrazy,“ uvádí Vanda Kýpeť a doplňuje, že rekonvalescence může být v takových případech až několikatýdenní. K těžším úrazům dochází častěji i proto, že lyžařské vybavení je čím dál sofistikovanější, dostupnější a vede k lepším výkonům. Rychlost lyžaře na svahu tak snadněji překročí 50 – 60 km za hodinu, v některých případech může dosáhnout až 100 Km/h. „Lyžaři by si měli uvědomit, že s lepším vybavením by kromě vyššího sebevědomí měla přijít i větší zodpovědnost a ohleduplnost k ostatním. Ne každý totiž dokáže pohotově zareagovat a s tím je potřeba počítat,“ doplňuje Vanda Kýpeť.

Podle dat ČAP z loňského roku již 13 % rekreačních sportovců způsobilo druhému škodu na zdraví či majetku, a to přímo v důsledku sportovní aktivity. Nejvíce takových případů vzniklo právě při lyžování. Pokud lyžař na svahu způsobí vlastní vinou nehodu, musí počítat s tím, že právě jemu připadá povinnost uhradit škodu. Nemusí se to týkat jenom zničeného lyžařského vybavení, jako jsou zlomené lyže nebo rozbitá helma. Poškozený má právo vyžadovat uhrazení tzv. bolestného, tedy finanční kompenzaci za způsobenou bolest. Jestliže v důsledku zranění skončí poškozený v pracovní neschopnosti, může požadovat také úhradu ušlého zisku. V takových případech může suma dosáhnout až desetitisícových částek. „Před takovými situacemi ochrání lyžaře pojištění odpovědnosti. Poslouží například v situaci, kdy srazí lyžaře, který vykonává živnostenskou činnost a v důsledku utrpěného zranění ji nebude moci z důvodu rekonvalescence po nějakou dobu provozovat. Je nutné počítat s tím, že bude vyžadovat úhradu ztraceného výdělku,“ upozorňuje Vanda Kýpeť.

Pojištění odpovědnosti se přitom nevztahuje jen na okamžiky, ke kterým může dojít na českých svazích. Pojištění ochrání i při každodenních činnostech či jiných sportech. „Pojištění odpovědnosti je typ pojištění, které vám za pár stovek korun ročně dokáže ušetřit velké budoucí trable,“ dodává Vanda Kýpeť.