Cestovní pojištění

Cestovní pojištění - SVĚT
Kalkulace on-line

Cestujte po světě s jistotou, rizika poneseme za vás!

Krátkodobé i dlouhodobé pojištění na cesty s možností pojistit velký rozsah pojistných nebezpečí na území celého světa pro pracovní i turistické cesty.

Druhy cestovního pojištění, které lze sjednat

Krátkodobé cestovní pojištění vám nabízí:

 • Možnost vybrat z nabídky balíčků nebo si sestavit svůj vlastní na míru
 • Léčebné výlohy (úraz nebo akutní onemocnění, náklady na opatrovníka, stomatologické ošetření)
 • Úraz (případ smrti, invalidity nebo trvalých následků a zničení sportovního vybavení v důsledku úrazu)
 • Pojištění odpovědnosti (škoda na majetku, zdraví a nemajetková újma)
 • Zavazadla (zničení věci živelnou událostí, poškození nebo zničení vodou z vodovodního zařízení, odcizení věci)
 • Rizika letu (zpoždění, zmeškání letu a zpoždění zavazadel)
 • Ztráta dokladů (ztráta nebo odcizení dokladů nezbytných pro návrat do ČR)
 • Nevyužití dovolené (z důvodu úmrtí blízkých příbuzných, vážné poškození bytu/domu, hospitalizace, přírodní katastrofa)

Připojištění

 • Storno cesty/zájezdu (ubytovací služby, doprava, v případě úmrtí blízkých příbuzných, vážné poškození bytu/ domu, hospitalizace, přírodní katastrofa)
 • Náklady veterinární léčby (psi ve stáří 6 měsíců až 8 let, kočky od 6 měsíců do 10 let)
 • Krátkodobé pojištění domácnosti (pojistné nebezpečí krádež vloupáním)
 • Asistence pro auto na cesty (osobní automobil nebo motocykl)

Roční smlouvy cestovního pojištění vám nabízí:

 • Léčebné výlohy
 • Stomatologická péče
 • Pojištění odpovědnosti
 • Úrazové pojištění
 • Zavazadla
 • Možnost sjednat přenosové pojištění

Koho lze pojistit ?

Pojištěné osoby a pojištěná zvířata                                                              

 • Pojistit lze osoby se vstupním věkem od 0 let.
 • Rodinné – 2 dospělé osoby a 1 až 3 děti
 • Je-li sjednáno přenosné pojištění cesty pro opakované výjezdy na pojistnou dobu jednoho roku, pojistník je povinen zaslat pojistiteli identifikační údaje pojištěného nejpozději den před výjezdem.
 • Pojištění na cesty lze sjednat jen pro psy domácí ve stáří od 6 měsíců do 8 let a kočky domácí ve stáří od 6 měsíců do 10 let.

Typy cest, které si můžete pojistit

Turistická cesta

Běžné rekreační poznávací cesty, pobyty, rekreační sporty

Pracovní cesta administrativní

Cesty a pobyty za účelem výdělku nebo výkonu práce duševního charakteru. Zahrnuje i činnosti cesty turistické.

Pracovní cesta manuální

Cesty a pobyty za účelem výdělku nebo výkonu práce. Zahrnuje i činnosti cesty turistické a pracovní administrativní.

Územní platnost

Evropa (EV):

Do této oblasti jsou zařazeny následující evropské státy a území:

Albánie, Andorra, Belgie, Bělorus­ko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (+ Faerské ostrovy), Estonsko, Finsko, Francie, Chorvat­sko, Irsko, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko (+ Svalbard), Polsko, Portugalsko (+ Azory, Madeira), Rakousko, Ru­munsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Srb­sko, Španělsko (+ Kanárské ostrovy, Baleárské ostrovy), Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie (+ostrov Man, Gibraltar, Normanské ostrovy).

Svět (SV):

Celý svět

Omezený svět (OS)

Austrálie, Bahamské Ostrovy, Brunej, Čína, Hong Kong, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Katar, Kosovo, Kuvajt, Celý Kypr, Libanon, Ma­ledivy, Mauricius, Nový Zéland, Omán, Rusko, Saudská Arábie, Seychely, Singapur, Spojené Arabské Emiráty, Spojené Státy Americké, Turecko.

Česká republika (ČR)

Slovenská republika (SR)

Pojištění se nevztahuje na území státu:

Afghánistán, Čad, Irák, Írán, Libye, Pákistán, Somálsko, Súdán, Sýrie a dále v zemích, u kterých v době sjednání Ministerstvo zahraničí nedoporu­čilo cestování nebo doporučilo vyhnout se cestám do země (viz informační portál Ministerstva zahraniční). V případě, že nebyla doporučena pouze konkrétní oblast země, pojistitel neposkytne pojistné plnění jen v případě, že cesta klienta směřovala do této oblasti.

Důležité inforce o smlouvě:

Vznik pojistné smlouvy

 • Pojistná smlouva vzniká zaplacením
 • Kompletní informace odchází na e-mail klienta
 • Automatické upozornění na splatnost pojistného (SMS, e-mail)

Rozdělení sportu

 • Sporty rekreační
 • Sporty rizikové
 • Více informací o rozdělení sportu pro účely cestovního pojištění naleznete zde.

Cestovní pojištění
KalKULACE On-Line

Soubory ke stažení

Užitečné rady