Cestovní pojištění - SVĚT

Cestovní pojištění - SVĚT
Kalkulace on-line

Krátkodobé pojištění na cesty s možností pojistit velký rozsah pojistných nebezpečí na území celého světa pro pracovní i turistické cesty.

Cestujte po světě s jistotou, rizika poneseme za vás!

Předmět pojištění na cesty

 • pojištění léčebných výloh
 • úrazové pojištění
 • pojištění odpovědnosti
 • pojištění osobních věcí a zavazadel
 • pojištění zpoždění zavazadel
 • pojištění zpoždění letu
 • pojištění nevyužité dovolené
 • pojištění únosu letadla
 • pojištění storna zájezdu
 • pojištění nákladů veterinární léčby

Při sjednávání pojištění na cesty je povinné sjednání pojištění léčebných výloh, ostatní rizika si může pojistník vybrat libovolně.

Pojištěné osoby a pojištěná zvířata

 • Pojistit lze osoby se vstupním věkem od 0 let.
 • Je-li sjednáno přenosné pojištění na cesty pro opakované výjezdy na pojistnou dobu jednoho roku, pojistník je povinen zaslat pojistiteli identifikační údaje pojištěného nejpozději den před výjezdem.
 • Pojištění na cesty lze sjednat jen pro psy domácí ve stáří od 6 měsíců do 8 let a kočky domácí ve stáří od 6 měsíců do 10 let.

Územní rozsah pojištění na cesty

E – Evropa

do této oblasti jsou zařazeny následující evropské státy a území:
Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (+ Faerské ostrovy), Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko (+ Svalbard), Polsko, Portugalsko (+Azory, Madeira), Rakousko, Rumunsko, Rusko po pohoří Ural, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko (+ Kanárské ostrovy, Baleárské ostrovy), Švédsko, Švýcarsko, celé Turecko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie (+ ostrov Man, Gibraltar, Normanské ostrovy); a dále následující země: Alžírsko, Egypt, Izrael, Libanon, Libye, Maroko, Sýrie, Tunisko.

S – Svět

celý svět včetně Evropy.

Cestovní pojištění
KalKULACE On-Line

Pojištění se nevztahuje na území státu:

 • ve kterém má pojištěný trvalé bydliště nebo trvalý pobyt
 • jehož je pojištěný státním občanem;
 • České republiky

Cestovní pojištění lze sjednat pro následující typy cest

 • turistická cesta – běžné rekreační a poznávací cesty nebo pobyty, provozování rekreačních sportů; turistickou cestou nejsou činnosti uvedené u druhého a třetího bodu tohoto listu
 • pracovní cesta – cesty a pobyty za účelem výkonu práce zaměstnance nebo podnikatele, cesty a pobyty za účelem výdělku, charitativní a dobrovolná činnost, au-pair, studijní pobyty, stáže; dále lze také provozovat činnosti uvedené v prvním bodu tohoto listu; pracovní cestou nejsou činnosti uvedené v třetím bodu tohoto listu
 • aktivity + – cílené provozování sportu a pohybových činností v rámci aktivního odpočinku; dále lze také provozovat činnosti uvedené v předchozích dvou bodech

Podrobnější informace o pojištění včetně výluk jsou uvedeny v pojistných podmínkách.

Spoluúčast u cestovního pojištění

Pojištění na cesty se sjednává bez spoluúčasti, s výjimkou pojištění veterinárních nákladů, kde je stanovena spoluúčast ve výši 500 Kč na každé pojistné události.  

Soubory ke stažení

Užitečné rady