Pojištění občanské odpovědnosti

Pojištění občanské odpovědnosti
Kalkulace on-line

je velmi praktickým řešením, které vám pomůže s případnou náhradou škod.

Pojištění odpovědnosti z činnosti v běžném občanském životě

  • pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu, zároveň i na odpovědnost z újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení, způsobenou při činnostech běžných v občanském životě (např. v rámci vedení domácnosti - pojištění odpovědnosti domácnosti, při rekreaci či zábavě, jako chodcem či cyklistou nebo při jízdě na koni, jako vlastníkem nebo opatrovatelem domácích zvířat)
  • ve stejném rozsahu jako pojištěný jsou pojištěni manžel, druh/družka, registrovaný partner, děti do doby dokončení přípravy na povolání maximálně však do 26 let věku, pokud žijí ve společné domácnosti

Pojištění odpovědnosti vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti

  • pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu, popřípadě i jinou újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení, vzniklou s vlastnictvím, držbou, nájmem nebo správou hmotné nemovité věci, tj. stavby a k ní příslušného pozemku a doplňkových staveb nacházejících se na pozemku či v bytu, uvedených v pojistné smlouvě
  • ve stejném rozsahu jako pojištěný jsou dále pojištěny fyzické osoby pověřené pojištěným čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k nemovitosti uvedené v pojistné smlouvě

Pojištění odpovědnosti občanů lze sjednat také samostatně

Pojistné částky odpovědnosti v běžném občanském životě:

Újma na zdravíŠkoda na věciFinanční škoda
2 000 000 Kč 1 000 000 Kč 500 000 Kč
4 000 000 Kč 2 000 000 Kč 750 000 Kč
6 000 000 Kč 3 000 000 Kč 1 000 000 Kč

Pojistné částky odpovědnosti vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti:

Újma na zdravíŠkoda na věciFinanční škoda
1 000 000 Kč 500 000 Kč 250 000 Kč
2 000 000 Kč 1 000 000 Kč 500 000 Kč
4 000 000 Kč 2 000 000 Kč 750 000 Kč
6 000 000 Kč 3 000 000 Kč 1 000 000 Kč

Pojištění odpovědnosti je bez spoluúčasti

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě se vztahuje na území ČR a území Evropy při přechodném turistickém pobytu.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
KALKULACE ON-LINE

Soubory ke stažení

Užitečné rady