Zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné zdravotní péče

Zdravotní pojištění cizinců
Kalkulace on-line

Proč uzavřít zdravotní pojištění cizinců?

  • Tuto povinnost všem cizincům z nečlenských států EU ukládá § 5 zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zdravotní pojištění cizinců kryje náklady ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu.
  • Je nutnou podmínkou pro udělení víza.

Proč uzavřít pojištění cizinců u Slavia pojišťovny?

  • Protože jen ta nabízí pojištění pracovních a turistických cest za bezkonkurenční ceny!
  • Její zdravotní pojištění cizinců je uznáváno cizineckou policií ČR a splňuje podmínky zákona č. 326/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Co zdravotní pojištění cizinců zahrnuje?

  • ambulantní péči
  • léčení v nemocnici
  • neodkladné ošetření zubů
  • repatriaci
Sleva 15% při sjednání online
KALKULACE ONLINE

Smluvní nemocnice

Klienti mohou přednostně využít smluvních nemocnic (viz aktuální seznam), které náklady na nutnou a neodkladnou zdravotní péči v rozsahu pojistných podmínek účtují přímo Slavia pojišťovně. Klienti tak nemusí náklady hradit a teprve následně vyžadovat pojistné plnění od pojišťovny.

Asistenční služba

V případě potřeby si může klient vyžádat pomoc na telefonním čísle +420 255 790 262. Asistenční služba je klientům k dispozici 365 dní v roce a 24 hodin denně. Operátoři telefonického střediska asistenční služby hovoří česky, slovensky, anglicky, německy, rusky, ukrajinsky, vietnamsky. Pomohou klientům vyhledat nejbližší smluvní zdravotnické zařízení naší pojišťovny, pomohou také v případě jazykových problémů při komunikaci, případně zorganizují repatriaci.

Veřejný příslib úhrady zdravotní péče poskytnuté cizincům pojištěným u Slavia pojišťovny

Slavia pojišťovna pojišťuje cizince pro případ čerpání nutné a neodkladné zdravotní péče na území České republiky. Zdravotní pojištění cizinců Slavia pojišťovny je uznáváno úřady ČR včetně Policie ČR. Pojištění splňuje podmínky zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Naši smluvní pojištěnci jsou pro účely identifikace při poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče vybaveni „Průkazem pojištěného“, kterým cizinec dokládá, že má sjednáno zdravotní pojištění cizinců u Slavia pojišťovny.  

Slavia pojišťovna a.s. se zavazuje uhradit zdravotnickému zařízení v ČR za pojištěného v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou a všeobecnými pojistnými podmínkami náklady nutné a neodkladné ambulantní a nemocniční zdravotní péče poskytnuté pojištěnému, a to za ceny platné pro účtování zdravotní péče v systému zdravotního pojištění v ČR.

Seznam smluvních zdravotnických zařízení 

UPOZORNĚNÍ:
Při neopodstatněném vyžádání ošetření na urgentním příjmu ve Fakultní nemocnici Motol, bude vyžadován nemocnicí poplatek 5 000 Kč, který není v rámci pojištění hrazen. viz. Urgentní příjem Motol

Ověřování účinnosti pojištění

Pro potřebu ověření účasti ošetřovaného cizince na tomto komerčním zdravotním pojištění cizinců je možné kontaktovat Slavia pojišťovnu v pracovních dnech od 08.00 do 16.00 hodin na telefonním čísle +420 255 790 111 nebo elektronickou poštou na adrese provoz@slavia-pojistovna.cz, pokud není na „Průkazu pojištěného“ uvedeno jinak.

Mimo uvedenou dobu je možno platnost pojištění ověřit prostřednictvím asistenční služby Global Assistance na telefonním čísle +420 255 790 262.

Soubory ke stažení

Užitečné rady