Zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné zdravotní péče

Zdravotní pojištění cizinců
Kalkulace on-line

Po kliknutí budete přesměrováni na web pojišťovacího zprostředkovatele České pojištění a.s.

Proč uzavřít zdravotní pojištění cizinců?

  • Tuto povinnost všem cizincům z nečlenských států EU ukládá § 5 zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zdravotní pojištění cizinců kryje náklady ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu.
  • Je nutnou podmínkou pro udělení víza.

Proč uzavřít pojištění cizinců u Slavia pojišťovny?

  • Protože jen ta nabízí pojištění pracovních a turistických cest za bezkonkurenční ceny!
  • Její zdravotní pojištění cizinců je uznáváno cizineckou policií ČR a splňuje podmínky zákona č. 326/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Co zdravotní pojištění cizinců zahrnuje?

  • ambulantní péči
  • léčení v nemocnici
  • neodkladné ošetření zubů
  • repatriaci
Sleva 15% při sjednání online
KALKULACE ONLINE

Po kliknutí budete přesměrováni na web pojišťovacího zprostředkovatele České pojištění a.s.

Smluvní nemocnice

Klienti mohou přednostně využít smluvních nemocnic (viz aktuální seznam), které náklady na nutnou a neodkladnou zdravotní péči v rozsahu pojistných podmínek účtují přímo Slavia pojišťovně. Klienti tak nemusí náklady hradit a teprve následně vyžadovat pojistné plnění od pojišťovny.

Asistenční služba

V případě potřeby si může klient vyžádat pomoc na telefonním čísle +420 255 790 262. Asistenční služba je klientům k dispozici 365 dní v roce a 24 hodin denně. Operátoři telefonického střediska asistenční služby hovoří česky, slovensky, anglicky, německy, rusky, ukrajinsky, vietnamsky. Pomohou klientům vyhledat nejbližší smluvní zdravotnické zařízení naší pojišťovny, pomohou také v případě jazykových problémů při komunikaci, případně zorganizují repatriaci.

Veřejný příslib úhrady zdravotní péče poskytnuté cizincům pojištěným u Slavia pojišťovny

Slavia pojišťovna pojišťuje cizince pro případ čerpání nutné a neodkladné zdravotní péče na území České republiky. Zdravotní pojištění cizinců Slavia pojišťovny je uznáváno úřady ČR včetně Policie ČR. Pojištění splňuje podmínky zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Naši smluvní pojištěnci jsou pro účely identifikace při poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče vybaveni „Průkazem pojištěného“, kterým cizinec dokládá, že má sjednáno zdravotní pojištění cizinců u Slavia pojišťovny.  

Slavia pojišťovna a.s. se zavazuje uhradit zdravotnickému zařízení v ČR za pojištěného v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou a všeobecnými pojistnými podmínkami náklady nutné a neodkladné ambulantní a nemocniční zdravotní péče poskytnuté pojištěnému, a to za ceny platné pro účtování zdravotní péče v systému zdravotního pojištění v ČR.

Seznam smluvních zdravotnických zařízení 

UPOZORNĚNÍ:
Při neopodstatněném vyžádání ošetření na urgentním příjmu ve Fakultní nemocnici Motol, bude vyžadován nemocnicí poplatek 5 000 Kč, který není v rámci pojištění hrazen. viz. Urgentní příjem Motol

Ověřování účinnosti pojištění

Pro potřebu ověření účasti ošetřovaného cizince na tomto komerčním zdravotním pojištění cizinců je možné kontaktovat Slavia pojišťovnu v pracovních dnech od 08.00 do 16.00 hodin na telefonním čísle +420 255 790 111 nebo elektronickou poštou na adrese provoz@slavia-pojistovna.cz, pokud není na „Průkazu pojištěného“ uvedeno jinak.

Mimo uvedenou dobu je možno platnost pojištění ověřit prostřednictvím asistenční služby Global Assistance na telefonním čísle +420 255 790 262.

Soubory ke stažení

Užitečné rady