Podklady nutné k likvidaci

Ohlaste škodnou událost pracovníkům Slavia pojišťovny a.s. prostřednictvím internetových stránek, nebo e-mailu: lpu@slavia-pojistovna.cz (do předmětu e-mailu nezapomeňte uvést číslo pojistné události).


Online spojení nenahrazuje písemné nahlášení škody (nutný podpis), slouží pouze k informaci o škodě.

Nahlášení pojistné události: 

 • kopie velkého TP
 • kopie ŘP
 • záznam o nehodě - řádně vyplněný a podepsaný oběma účastníky nehody

Od viníka:

 • nahlášení pojistné události (telefonicky, vyplněním online formuláře, formulář ke stažení)
 • kopie velkého technického průkazu
 • kopie řidičského průkazu řidiče v době nehody
 • záznam o dopravní nehodě - podepsaný oběma účastníky nehody, nebo potvrzení od policie

Od poškozeného:

 • nahlášení pojistné události (telefonicky, vyplněním online formuláře, formulář ke stažení)
 • kopie velkého TP (v případě, že je vozidlo na leasing je nutné doložit i devinkulaci)
 • kopie řidičského průkazu řidiče v době nehody (pokud bylo vozidlo zaparkováno, není potřebné)
 • žádost o plnění události formou rozpočtu (volnou formou) s číslem bankovního spojení, nebo fakturu ze servisu s plnou mocí na proplacení
 • bankovní spojení pro vyplacení pojistného plnění či plná moc k vyplacení na servis
 • kopie záznamu o nehodě - podepsaný oběma účastníky, nebo potvrzení od policie

Pokud uplatňují náhradní vozidlo:

 • smlouva o pronájmu náhradního vozidla
 • zdůvodnění potřeby (čestné prohlášení)
 • předávací protokol
 • kopie velkého TP
 • faktura za zapůjčení NV
 • doklad o zaplacení NV + bankovní spojení pro zaslání pojistného plnění za NV

Havarijní pojištění, čelní sklo, střet se zvěří

 • kopie velkého technického průkazu
 • kopie řidičského průkazu řidiče v době nehody (pokud bylo vozidlo zaparkováno, není potřebné)
 • fakturu ze servisu s plnou mocí na proplacení, nebo doklad o zaplacení faktury s číslem bankovního spojení
 • potvrzení od policie - pouze střet se zvěří
 • průkazná fotodokumentace ze servisu - pouze čelní sklo

Potřebná fotodokumentace čelního skla 

Při poškození pouze čelního skla dodává fotodokumentaci servis.

 • detaily poškození
 • vyndané poškozené sklo opřené o vozidlo, s viditelnou RZ
 • vozidlo s novým sklem s viditelnou RZ
 • vin kód, tachometr
 • vůz zepředu i zezadu s viditelnými RZ