Finanční způsobilost dopravce

Finanční způsobilost prokazují dopravci provozující silniční dopravu. velkými vozidly (velký vozidlem se podle § 2 odst. 14 zákona o dopravních prostředcích a dopravních prostředcích) včetně řidiče) pro řádné zahájení řízení podniku proto, aby se v průběhu procesu rozhodovalo.

Finanční způsobilost se pro rok 2019 prokazuje ve výši 231 885 Kč pro první vozidlo a 128 825 Kč pro každé další vozidlo.

Jedním ze způsobů prokázání finanční způsobilosti je pojistná smlouva uzavřená mezi dopravcem a Slavia pojišťovnou as

Pojištění je možné sjednat na všech právnických předpisech. Minimální pojistná částka, pro kterou lze pojištění sjednat, je ve výši 10 000 Kč.

SJEDNAT ON-LINE 

Soubory ke stažení

Užitečné rady