Finanční způsobilost dopravce

Finanční způsobilost prokazují dopravci provozující silniční dopravu tzv. velkými vozidly (velkým vozidlem se podle § 2 odst. 14 zákona o silniční dopravě rozumí vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče) pro řádné zahájení a správu podniku proto, aby v průběhu ročního účetního období byl vždy schopen dostát svým finančním závazkům.

Finanční způsobilost se pro rok 2018 prokazuje ve výši 233 955 Kč pro první vozidlo a 129 975 Kč pro každé další vozidlo.

Jedním ze způsobů prokázání finanční způsobilosti je pojistná smlouva uzavřená mezi dopravcem a Slavia pojišťovnou a.s.

Pojištění je možné sjednat na celou právními předpisy požadovanou částku anebo i na částku, která dopravci chybí k prokázání finanční způsobilosti. Minimální pojistná částka, pro kterou lze sjednat pojištění, je ve výši 10 000 Kč.

SJEDNAT ON-LINE 

Soubory ke stažení

Užitečné rady