Odcizení a vandalismus včetně nezjištěného pachatele a graffiti

Základní pojištění pro případ odcizení se vztahuje na:

  • Krádež, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením,
  • Loupež, při které si pachatel přivlastnil věc tak, že použil proti pojistníkovi, pojištěnému uvedenému v pojistné smlouvě, jejich zaměstnanci nebo jiné osobě pověřené pojistníkem nebo pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.

Doplňkové pojištění je možné sjednat pro případ úmyslného poškození nebo úmyslného zničení pojištěné věci (vandalismus).

Předmět pojištění pro případ odcizení

Předmětem pojištění pro případ odcizení mohou být jednotlivé hmotné věci movité a nemovité nebo jejich soubory uvedené v pojistné smlouvě.

Předmětem pojištění odcizení mohou být také:

  • cennosti
  • cenné věci
  • věci zvláštní hodnoty
  • písemnosti.

Užitečné rady

image

Ing. Lucie Ponertová

Ředitelka úseku underwritingu a zajištění

Jsem zodpovědná za řízení veškerých aktivit spojených s obchodní činností v oblasti průmyslového pojištění. Věřím, že zde zúročím své dlouholeté zkušenosti v oblasti pojišťovnictví, kde se pohybuji od roku 1998.

Telefon
+420 255 790 160
Zeptejte se mě
Nechte si zavolat zpět