Pojištění odpovědnosti dopravce v silniční nákladní dopravě

Pojištění je určeno společnostem, které provozují vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu vlastním jménem pro cizí potřebu za úplatu (provozování silniční dopravy na základě koncesní listiny, eurolicence, povolení dopravního úřadu).

Pojištění odpovědnosti dopravce v silniční nákladní dopravě se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou jinému na věci vyplývající z přepravních smluv v souvislosti s činností silničního dopravce.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou na věcech převzatých za účelem provedení silniční nákladní dopravy:

  • vnitrostátní přeprava – podle právních předpisů České republiky, občanského zákoníku v platném znění, především ustanovení § 2567
  • mezinárodní přeprava – podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (Úmluva CMR)

Pojistnou částku si stanoví pojištěný a měla by odpovídat hodnotě přepravovaného nákladu.

Užitečné rady

image

Ing. Lucie Ponertová

Ředitelka úseku underwritingu a zajištění

Jsem zodpovědná za řízení veškerých aktivit spojených s obchodní činností v oblasti průmyslového pojištění. Věřím, že zde zúročím své dlouholeté zkušenosti v oblasti pojišťovnictví, kde se pohybuji od roku 1998.

Telefon
+420 255 790 160
Zeptejte se mě
Nechte si zavolat zpět