Pojištění přerušení provozu

Pojištění přerušení nebo omezení provozu se sjednává pro případ finančních ztrát způsobených přerušením či omezením provozu v důsledku věcné škody.

Předmětem pojištění je následná finanční ztráta způsobená přerušením nebo omezením provozu z důvodu vzniku věcné škody. Za finanční ztrátu považujeme:

  • Ušlý zisk,
  • Fixní náklady
  • Ušlé nájemné
  • Vícenáklady

Za fixní (stálé) náklady se v rámci pojištění přerušení provozu považují takové náklady, které se nemění s objemem výkonů a pojištěný je musí hradit i v případě, že je provozní činnost úplně zastavena (např. mzdy, odpisy apod.). 

Doba ručení

Pojistné plnění je poskytováno po dobu ručení, kterou si pojištěný s ohledem na své potřeby zvolí sám. Doba ručení začíná okamžikem vzniku škody a končí obnovením pojištěného provozu do stavu před vznikem této škody nebo uplynutím sjednané doby ručení nebo zrušením provozu nebo ukončením činnosti pojištěného.

Užitečné rady

image

Ing. Lucie Ponertová

Ředitelka úseku underwritingu a zajištění

Jsem zodpovědná za řízení veškerých aktivit spojených s obchodní činností v oblasti průmyslového pojištění. Věřím, že zde zúročím své dlouholeté zkušenosti v oblasti pojišťovnictví, kde se pohybuji od roku 1998.

Telefon
+420 255 790 160
Zeptejte se mě
Nechte si zavolat zpět