Pojištění strojů a elektroniky all risks (včetně vybraných živelných rizik)

Pojištění se sjednává pro případ náhlého poškození nebo zničení předmětu pojištění jakoukoli nahodilou událostí, která omezuje nebo vylučuje jeho provozuschopnost. Pojištění pro stroje kryje i škody požárem, úderem blesku, výbuchem, včetně škod způsobených hašením, stržením, úklidem, škody pojištěného zařízení způsobené v souvislosti s některým pojistným nebezpečím, odcizením nebo vandalismem, vodou z vodovodních zařízení.

Pojistit lze pouze stroje, které byly při sjednání pojištění v provozuschopném stavu a byly uvedeny do provozu v souladu s platnými právními předpisy a požadavky výrobce; tzn. pojištěná věc je vyzkoušena a po ukončení zkušebního provozu buď v místě pojištění připravena k převzetí, nebo se tam již v provozu nachází.

Pojištění pro stroje se vztahuje na pojištěný stroj v činnosti, ve stavu klidu, při demontáži za účelem vyčištění nebo generální opravy, při jeho přemístění v rámci místa pojištění nebo při jeho následné montáži.

Pojištění pro stroje lze sjednat i pro tzv. doplňková pojištění:

 • Náklady na úklid, dekontaminaci a odvoz zbytků,
 • Vícenáklady na přemístění a ochranu,
 • Náklady na stavbu lešení, vyprošťovací náklady nebo náklady na aktivování provizoria
 • Přesčasy a práce v neděli, ve svátky a v noci
 • Náklady na leteckou dopravu
 • Cestovní náklady techniků a expertů ze zahraničí

Pojištění pro stroje se nesjednává pro:

 • Motorová a přípojná vozidla s přidělenou státní nebo registrační poznávací značkou, s výjimkou pracovních strojů samojízdných a pracovních strojů přípojných
 • Lodě a letadla
 • Kolejová vozidla
 • Vzorky, názorné modely, prototypy,
 • Ruční nářadí s elektrickým, pneumatickým nebo spalovacím pohonem (např. vrtačky, brusky, pily, bourací a vrtací kladiva, ruční sekačky na trávu apod.).
 • Náhradní díly pojištěných věcí.

Pojištění těchto technických rizik je určeno nejen velkým průmyslovým podnikům, ale je vhodné prakticky pro všechny podnikatelské subjekty.

Užitečné rady

image

Ing. Lucie Ponertová

Ředitelka úseku underwritingu a zajištění

Jsem zodpovědná za řízení veškerých aktivit spojených s obchodní činností v oblasti průmyslového pojištění. Věřím, že zde zúročím své dlouholeté zkušenosti v oblasti pojišťovnictví, kde se pohybuji od roku 1998.

Telefon
+420 255 790 160
Zeptejte se mě
Nechte si zavolat zpět