Pojištění úpadku cestovní kanceláře

Toto pojištění chrání klienty cestovních kanceláří v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku není schopna dostát svým závazkům plynoucím z uzavřené cestovní smlouvy s klientem. Povinnost se pojistit ukládá cestovním kancelářím zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.

Cestovní kancelář je povinna sjednat pojištění záruky pro případ úpadku, na základě které vzniká zákazníkovi cestovní kanceláře právo na plnění v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:

  • neposkytne zákazníkovi repatriaci,
  • nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu, nebo
  • nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.
  • Cestovní kancelář zprostředkující spojené cestovní služby je povinna sjednat pojištění záruky pro případ úpadku i na veškeré platby, které obdržela od zákazníka. Repatriaci zákazníka je cestovní kancelář povinna pojistit jen v případě, že je odpovědná za přepravu.
  • V případě nesnází nezapomeňte na asistenční službu Global Assistence 1220 nebo číslo ze zahraničí +420 266 799 779.

Soubory ke stažení

Užitečné rady

image

Ing. Lucie Ponertová

Ředitelka úseku underwritingu a zajištění

Jsem zodpovědná za řízení veškerých aktivit spojených s obchodní činností v oblasti průmyslového pojištění. Věřím, že zde zúročím své dlouholeté zkušenosti v oblasti pojišťovnictví, kde se pohybuji od roku 1998.

Telefon
+420 255 790 160
Zeptejte se mě
Nechte si zavolat zpět