Telefonické nahlášení

Vážení klienti, 

s politováním Vám oznamujeme, že cestovní kancelář RS Tour s.r.o. vyhlásila ke dni 10.8. 2018  úpadek.

Cestovní kancelář je pojištěna pro případ úpadku u Slavia pojišťovny pod číslem pojistné smlouvy 5900021010.

Podklady nutné k nahlášení pojistné události: 

 - vyplněný  formulář

 -  smlouva o zájezdu

-  doklad o koupi a zaplacení zájezdu

Kontakt na asistenční službu v případě pobytu v zahraničí: 

Global Assistance  +420 266 799 844

Na telefonním čísle Slavia pojišťovny 255 790 111 můžete každý pracovní den od 8 do 18.00 hodin nahlásit škodnou událost.

Telefonické spojení nenahrazuje písemné nahlášení škody (nutný podpis), slouží pouze k informaci o škodě.

Připravte si prosím následující náležitosti: 

číslo pojistné smlouvy
datum škody
příčina vzniku škody
místo vzniku škody
odhad výše škody
kontakt, tel. spojení