Telefonické nahlášení

Na telefonním čísle Slavia pojišťovny 255 790 111 můžete každý pracovní den od 8 do 18.00 hodin nahlásit škodnou událost.

Telefonické spojení nenahrazuje písemné nahlášení škody (nutný podpis), slouží pouze k informaci o škodě.

Připravte si prosím následující náležitosti: 

číslo pojistné smlouvy
datum škody
příčina vzniku škody
místo vzniku škody
odhad výše škody
kontakt, tel. spojení