Vedení společnosti

Představenstvo

Předseda představenstva Mgr. Karel Waisser
Místopředseda představenstva
 Mgr. Milan Kolanda
Člen představenstva Ing. Petr Pořízek
Člen představenstva Ing. Bohumil Vrhel
Člen představenstva JUDr. Ivana Zörklerová

Dozorčí rada

Vzhledem k tomu, že společnost splňuje podmínky ust. par. 44b zákona č. 93/2009 Sb. Zákona o auditorech, přebírá a vykonává funkce výboru pro audit.

Člen dozorčí rady -  Mgr. Jakub Schejbal
Člen dozorčí rady -  Mgr. Adam Herclík
Člen dozorčí rady -  Ing. Libor Kotěšovec 

Vedení společnosti

Generální ředitel -  Mgr. Karel Waisser
Obchodní ředitel - Ing. Mgr. Jan Vlček
Finanční ředitel - Ing. Tomáš Hudeček

Klíčové funkce ve společnosti Slavia pojišťovna

Pojistně - matematická funkce - tools4f, s.r.o.
Funkce řízení rizik  Ing. Štefan Lesňák
Funkce vnitřního auditu - Petra Slívová
Funkce zajišťování shody s předpisy - JUDr. Ivana Zőrklerová 

Výbor pro audit

Člen výboru -  doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc.
Člen výboru -  Ing. Ladislav Jirka
Člen výboru - Ing. Libor Kotěšovec