Pojištění přepravy zásilek

Pojištění se vztahuje na zásilky, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě a/nebo v přihlášce do pojištění a jsou přepravovány obvyklým způsobem přepravy (silniční přeprava, železniční, letecká, říční, námořní či jejich kombinací).

Pojištění lze sjednat v následujícím rozsahu:

 • Proti všem pojistným nebezpečím (škoda způsobená jakoukoliv nahodilou událostí), nebo
 • proti vyjmenovaným pojistným nebezpečím, nebo
 • proti nejzávažnějším pojistným nebezpečím.

Je-li sjednáno pojištění proti vyjmenovaným nebezpečím, lze sjednat doplňkové pojištění krádeže vloupáním do dopravního prostředku a doplňkové pojištění loupežného přepadení.

Územní platnost pojištění přepravy zásilek

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území celého světa, není-li ujednáno jinak.

Pojištění je určeno pro firmy, které v rámci své podnikatelské činnosti provádějí přepravu svých výrobků, zařízení apod. svými vlastními vozidly, příp. vozidly, které má daná firma v pronájmu, na vlastní účet.

Rozsah Pojištění přepravy vlastních věcí movitých:

Základní rozsah pojištění přepravy – vztahuje se na poškození nebo zničení pojištěné věci během silniční dopravy:

 • nehodou dopravního prostředku
 • požárem a jeho průvodními jevy
 • výbuchem, úderem blesku
 • pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci
 • povodní nebo záplavou, vichřicí nebo krupobitím
 • sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením

Doplňkový rozsah pojištění přepravy:

 • sjednává se pouze v kombinaci se základním rozsahem pojištění přepravy
 • sjednává se pro případy odcizení pojištěné věci krádeží, loupeží

Územní platnost Pojištění přepravy vlastních věcí movitých:

 • Pouze Česká republika
 • Česká republika + Evropa

Co potřebujeme od vás pro sjednání pojištění přepravy vlastních věcí movitých?

 • obchodní fakturu na pojištěné zboží (v případě jednorázové přepravy zásilek)