Pojištění skel

Pojištění se vztahuje na rozbití pojištěného skla jakoukoli nahodilou událostí, která není v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě vyloučena.

Za rozbití skla se považuje i takové poškození skla, při kterém je ohrožena bezpečnost osob a je nezbytná jeho výměna.

Předmět pojištění pro případ pojištění skel

Předmětem pojištění skel je pevně osazené sklo nebo soubor pevně osazených skel, specifikovaných v pojistné smlouvě, včetně nalepených neodnímatelných snímačů zabezpečovacích zařízení, nalepených fólií, nápisů, maleb nebo jiné výzdoby, jsou-li součástí pojištěného skla.

Předmětem pojištění skel mohou být také:

  • Světelné reklamy a světelné nápisy včetně jejich elektrické instalace a nosné konstrukce,
  • Skleněné pulty, vitríny a skleněné stěny uvnitř budovy.