Vážení klienti, jsme tady stále pro Vás a Vaše požadavky jsme připraveni řešit jak on-line či telefonicky na zákaznické lince, tak osobně na našich pobočkách, které i v rámci vládních omezení fungují nadále a dodržují veškerá hygienická doporučení včetně vybavení hygienickými prostředky, abychom chránili zdraví Vás, našich klientů, i našich zaměstnanců. Doporučujeme využít možnosti rezervace termínu na jedné z našich poboček. Více informací k rezervačnímu systému najdete ZDE.

Pojištění odpovědnosti členů řídících orgánů společností D&O

Toto pojištění je určeno pro společnosti, ve kterých členové statutárních a kontrolních orgánů pověření obchodním vedením společnosti a zastupováním společnosti navenek odpovídají celým svým majetkem a bez ohledu na zavinění za škodu, kterou společnosti nebo třetím osobám způsobí porušením svých zákonných nebo smluvně převzatých povinností.

Členové orgánů společnosti mají zákonem uloženy povinnosti, jejichž neúmyslným porušením mohou způsobit rozsáhlou škodu. Odpovědnost statutárního a dozorčího orgánu za vzniklou finanční škodu, kterou způsobí při výkonu své funkce společnosti nebo třetím osobám, je předmětem D&O pojištění.

Pojištění D&O je výhodné

  • Pro samotnou společnost – umožňuje snížit riziko zhoršení ekonomické situace společnosti v důsledku pochybení člena statutárního orgánu
  • Pro akcionáře, obchodní partnery, společníky, věřitele… kteří mají snazší vymahatelnost svých nároků

Předmětem pojištění je odpovědnost za finanční škodu vzniklou v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního nebo kontrolního orgánu společnosti.

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání