Pojišťovna ukončila šetření v souvislosti pojistné události CK FIRO tour a zahájila odškodňování klientů. Pro nahlášení události a vyřízení Vámi uplatněného nároku na pojistné plnění (neuskutečněný zájezd, uhrazená záloha apod.) z pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře využijte on-line hlášení na níže uvedeném odkaze.

NAHLÁSIT UDÁLOST

V případě potíží s on-line hlášením nebo případných jiných dotazů Vám pomůžeme na naší Infolince na telefonním čísle +420 255 790 111 (Po – Pá 8:00 – 18:00) nebo na e-mailu info@slavia-pojistovna.cz.

Pojištění odpovědnosti členů řídících orgánů společností D&O

Toto pojištění je určeno pro společnosti, ve kterých členové statutárních a kontrolních orgánů pověření obchodním vedením společnosti a zastupováním společnosti navenek odpovídají celým svým majetkem a bez ohledu na zavinění za škodu, kterou společnosti nebo třetím osobám způsobí porušením svých zákonných nebo smluvně převzatých povinností.

Členové orgánů společnosti mají zákonem uloženy povinnosti, jejichž neúmyslným porušením mohou způsobit rozsáhlou škodu. Odpovědnost statutárního a dozorčího orgánu za vzniklou finanční škodu, kterou způsobí při výkonu své funkce společnosti nebo třetím osobám, je předmětem D&O pojištění.

Pojištění D&O je výhodné

  • Pro samotnou společnost – umožňuje snížit riziko zhoršení ekonomické situace společnosti v důsledku pochybení člena statutárního orgánu
  • Pro akcionáře, obchodní partnery, společníky, věřitele… kteří mají snazší vymahatelnost svých nároků

Předmětem pojištění je odpovědnost za finanční škodu vzniklou v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního nebo kontrolního orgánu společnosti.

>
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání