Vážení klienti, jsme tady stále pro Vás a Vaše požadavky jsme připraveni řešit jak on-line či telefonicky na zákaznické lince, tak osobně na našich pobočkách, které i v rámci vládních omezení fungují nadále a dodržují veškerá hygienická doporučení včetně vybavení hygienickými prostředky, abychom chránili zdraví Vás, našich klientů, i našich zaměstnanců. Doporučujeme využít možnosti rezervace termínu na jedné z našich poboček. Více informací k rezervačnímu systému najdete ZDE.

Pojištění úpadku cestovní kanceláře

Pojištění proti úpadku cestovní kanceláře chrání klienty cestovních kanceláří v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku není schopna dostát svým závazkům plynoucím z uzavřené cestovní smlouvy s klientem. Povinnost se pojistit ukládá cestovním kancelářím zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.

Cestovní kancelář je povinna sjednat pojištění proti úpadku, na základě kterého vzniká zákazníkovi cestovní kanceláře právo na plnění v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:

  • Neposkytne zákazníkovi repatriaci. Repatriaci zákazníka je cestovní kancelář povinna pojistit jen v případě, že je odpovědná za přepravu
  • Nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu, nebo
  • Nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části
  • Cestovní kancelář zprostředkující spojené cestovní služby je povinna sjednat pojištění záruky pro případ úpadku i na veškeré platby, které obdržela od zákazníka
  • V případě nesnází nezapomeňte na asistenční službu Global Assistance 1220 nebo číslo ze zahraničí +420 266 799 779
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání