Thưa quý khách, chúng tôi vẫn sẵn sàng phục vụ và giải quyết các yêu cầu của khách hàng on-line hoặc qua điện thoại trên đường dây chăm sóc khách hàng.

Các tài liệu cần thiết cho việc xử lý sự kiện bảo hiểm cho xe

Hãy thông báo sự kiện bảo hiểm qua trang web hoặc e-mail:registrace@slavia-pojistovna.cz.
Nếu muốn thêm thông tin vào sự kiện đã thông báo, hãy sử dụng e-mail lpu@slavia-pojistovna.cz, và đừng quên điền số sự kiện bảo hiểm vào chủ đề e-mail.

Hãy chuẩn bị những thứ sau

 • Số hợp đồng bảo hiểm
 • Ngày xảy ra thiệt hại
 • Nguyên nhân xảy ra thiệt hại
 • Nơi xảy ra thiệt hại
 • Ước tính mức độ thiệt hại
 • Thông tin liên lạc, số điện thoại, e-mail

Bạn cần những tài liệu gì cho từng bảo hiểm cụ thể?

Thông báo sự kiện bảo hiểm

 • Bản sao thẻ kỹ thuật lớn
 • Bảo sao giấy phép lái xe
 • Biên bản tai nạn – được hai bên tham gia tai nạn hoàn thành và ký

Từ người gây ra tai nạn

 • Thông báo sự kiện bảo hiểm (qua điện thoại, điền đơn online, biểu đơn tải về)
 • Bản sao thẻ kỹ thuật lớn
 • Bản sao giấy phép lái xe của người lái trong thời gian xảy ra tai nạn
 • Biên bản tai nạn – được hai bên tham gia tai nạn hoàn thành và ký hoặc chứng nhận của cảnh sát

Từ người bị tai nạn

 • Thông báo sự kiện bảo hiểm (qua điện thoại, điền đơn online, biểu đơn tải về
 • Bản sao thẻ kỹ thuật lớn (trong trường hợp xe leasing phải nộp thêm giấy hủy bỏ giới hạn quyền xử lý)
 • Bản sao giấy phép lái xe của người lái trong thời gian xảy ra tai nạn (không cần thiết đối với xe đang đỗ)
 • Đơn yêu cầu bồi thường dưới dạng ngân sách (mẫu tự do) với số tài khoản ngân hàng hoặc hóa đơn từ dịch vụ sửa xe và ủy quyền thanh toán
 • Thông tin tài khoản ngân hàng để trả tiền bồi thường hoặc giấy ủy quyền thanh toán cho dịch vụ sửa xe
 • Bản sao biên bản tai nạn – có chữ ký của hai bên tham gia hoặc chứng nhận của cảnh sát

Nếu sử dụng một chiếc xe thay thế

 • Hợp đồng thuê xe thay thế
 • Giải thích lý do cần sử dụng (cam kết)
 • Biên bản giao xe
 • Bản sao thẻ kỹ thuật lớn
 • Hóa đơn thuê xe thay thế
 • Bằng chứng thanh toán cho xe thay thế
 • Thông tin tài khoản ngân hàng để nhận bồi thời cho xe thay thế

Bảo hiểm tai nạn, kính trước, đâm vào thú rừng

 • Bản sao thẻ kỹ thuật lớn
 • Bản sao giấy phép lái xe của người lái trong thời gian xảy ra tai nạn (không cần thiết đối với xe đang đỗ)
 • Hóa đơn từ dịch vụ sửa xe với ủy quyền thanh toán hoặc bằng chứng thanh toán hóa đơn với số tài khoản ngân hàng
 • Chứng nhận của cảnh sát – chỉ khi đâm vào thú rừng
 • Tài liệu ảnh được chứng minh từ dịch vụ sửa xe – chỉ cho kính trước

Các tài liệu ảnh cần thiết đối với kính trước

Khi chỉ kính trước bị hư hại, dịch vụ sửa xe cung cấp tài liệu ảnh

 • Chi tiết hư hại
 • Kính được tháo ra, dựa vào xe với biển số đăng ký xe được nhìn rõ
 • Xe với tấm kính với và biển số đăng ký xe được nhìn rõ
 • VIN code, máy đo tốc độ
 • Xe từ đằng trước và sau với biển số đăng ký xe được nhìn rõ
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání