Thưa quý khách, chúng tôi vẫn sẵn sàng phục vụ và giải quyết các yêu cầu của khách hàng on-line hoặc qua điện thoại trên đường dây chăm sóc khách hàng.

Cơ quan việc làm Bảo hiểm phá sản

Nó được dành cho các cơ quan việc làm làm trung gian việc làm thông qua cái gọi là biệt phái của nhân viên của họ. Nghĩa vụ lấy ra kết quả bảo hiểm này từ Đạo luật Việc làm số 435/2004 Coll.

Bảo hiểm được sắp xếp cho các trường hợp cơ quan tuyển dụng không đảm bảo thanh toán tiền lương cho nhân viên được giao tạm thời do phá sản.

Giới hạn bồi thường phải được thỏa thuận ít nhất bằng ba lần thu nhập ròng trung bình hàng tháng của tất cả nhân viên biệt phái.

Để sắp xếp bảo hiểm cần phải điền vào một bảng câu hỏi và chúng tôi sẽ tính toán báo giá bảo hiểm theo yêu cầu của bạn.

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání