Thưa quý khách, chúng tôi vẫn sẵn sàng phục vụ và giải quyết các yêu cầu của khách hàng on-line hoặc qua điện thoại trên đường dây chăm sóc khách hàng.

Trộm cắp và phá hoại bao gồm trường hợp không tìm ra thủ phạm và graffiti

Bảo hiểm cơ bản dành cho trường hợp bị mất cắp bao gồm

  • Trộm cắp, khi thủ phạm vượt các chướng ngại bảo vệ vật được bảo hiểm trước khi lấy cắp
  • Cướp, khi thủ phạm lấy đồ bằng bạo lực hay đe dọa bao lực chống lại người được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm, người lao động của người được bảo hiểm hay người được ủy quyền khác

Bảo hiểm bổ sung có thể được mua cho trường hợp cố ý phá hoại và phá hỏng vật được bảo hiểm.

Đối tượng bảo hiểm cho trường hợp bị trộm cắp

Đối tượng bảo hiểm cho trường hợp bị trộm cắp có thể là các vật chất riêng lẻ và bất động sản hay một loạt đồ vật được nêu ra trong hợp đồng bảo hiểm.

Đối tượng bảo hiểm khỏi trộm cắp cũng có thể là

  • Các vật có giá trị
  • Các vật có giá trị đặc biệt
  • Các tài liệu
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání