Thưa quý khách, chúng tôi vẫn sẵn sàng phục vụ và giải quyết các yêu cầu của khách hàng on-line hoặc qua điện thoại trên đường dây chăm sóc khách hàng.

Thủ tục khi xử lý thiệt hại

Chúng tôi khuyên bạn xem thủ tục khi xử lý thiệt hại của từng loại bảo hiểm. Tuy nhiên, thủ tục chung như sau:

  1. Thông báo thiệt hại
  2. Việc xử lý phía công ty bảo hiểm
  3. Bồi thường bảo hiểm

Thông báo thiệt hại
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání