Dear clients, we are always here for you and we are ready to solve your requirements online or by phone via customer line.

Personal Data Protection

PERSONAL DATA PROCESSING PRINCIPLES

Dear Madam, Dear Sir,
Slavia pojišťovna a.s., IČO 60197501, se sídlem Praha 4, Táborská 940/31, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591 (dále také jen jako „Slavia“ nebo „pojišťovna“) Vás tímto informuje, že dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky.

Slavia pojišťovna a.s., Business ID No. 60197501, with its registered office in Prague 1, Revoluční 1/655, postcode 110 00, registered in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 2591 (hereinafter referred to as ‘Slavia’ or ‘Company’) hereby informs you that Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27th, 2016 on the protection of natural persons regarding personal data processing and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation; hereinafter referred to as ‘GDPR’) entered into force on May 25th, 2018 and is also directly effective in Czech Republic law.

Personal data processing is very important to our company and its protection is our primary responsibility, so we want to provide you with complete and understandable information regarding the purposes and legal titles for processing personal data and your rights in relation to personal data processing.

Please read the contents of these Principles for Personal Data Protection. If you find something unclear or if you would like us to explain certain information in more detail, please call +420 255 790 111, or write at info@slavia-pojistovna.cz or at Slavia pojišťovna a.s., Revoluční 1/655, 110 00 Prague 1, Czech Republic.

TThe processing of personal data is processed as of March 30th, 2018; you can find the document on www.slavia-pojistovna.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju or on request at the company’s office. Slavia reserves the right to change or modify the text at any time without prior notice. Click here to view the full text. (in Czech only)

Contact details of the Data Protection Officer
email: poverenec@slavia-pojistovna.cz

Mailing address
Slavia pojišťovna a.s. Personal Data Protection Department Revoluční 1/655 110 00 Prague 1

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání