Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Vážená paní, vážený pane,
Slavia pojišťovna a.s., IČO 60197501, se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591 (dále jen jako „Slavia“ nebo „společnost“) Vás tímto informuje, že dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen jako „GDPR“), které je přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky.

Slavia pojišťovna a.s., IČO 60197501, se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2591 (dále jen jako „Slavia“ nebo „společnost“) Vás tímto informuje, že dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen jako „GDPR“), které je přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky.

Zpracování osobních údajů je pro naši společnost velmi důležité a jejich ochrana je pro nás prvořadou povinností, proto Vám tímto chceme poskytnout úplné a srozumitelné informace, které se týkají účelů a právních titulů pro zpracování osobních údajů a Vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Prosím, seznamte se s obsahem těchto Zásad zpracování osobních údajů. Pokud by Vám po přečtení bylo cokoli nejasné nebo budete-li chtít některé informace vysvětlit podrobněji, můžete nás kontaktovat na naší infolince +420 255 790 111, e-mailové adrese info@slavia-pojistovna.cz anebo písemně na korespondenční adrese Slavia pojišťovna a.s., Revoluční 1/655, 110 00 Praha 1.

Toto zpracování osobních údajů je zpracováno k datu 30. března 2018, najdete na webových stránkách  www.slavia-pojistovna.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju nebo  na žádost v sídle společnosti. Slavia si vyhrazuje právo je kdykoli změnit nebo upravit, a to bez předchozího upozornění. … dále.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
e-mailová adresa:   poverenec@slavia-pojistovna.cz 

Korespondenční adresa:
Slavia pojišťovna a.s.
Oddělení ochrany osobních údajů
Revoluční 1/655
110 00 Praha 1