Danh sách các cơ sở y tế hợp đồng

Tới ngày 1 tháng 7 năm 2023, công ty bảo hiểm Slavia a.s. có khoảng 260 cơ sở hợp đồng cung cấp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người nước ngoài.

Danh sách các cơ sở y tế hợp đồng (tiếng Séc) PDF

Bệnh viện hợp đồng

Khách hàng có thể sử dụng các bệnh viện hợp đồng (xem danh sách hiện tại – tiếng Séc), nơi mà công ty bảo hiểm Slavia chi trả phí chăm sóc sức khỏe cần thiết và khẩn cấp trực tiếp cho trong phạm vi điều kiện bảo hiểm. Do đó, khách hàng không phải trả tiền và sau đó phải yêu cầu bồi thường từ công ty bảo hiểm.

Dịch vụ hỗ trợ

Trong trường hợp cần thiết, khách hàng có thể yêu cầu trợ giúp qua số điện thoại +420 255 790 262. Dịch vụ hỗ trợ luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng 365 ngày một năm và 24 giờ một ngày. Các điều hành viên trung tâm điện thoại dịch vụ hỗ trợ nói tiếng Séc, tiếng Slovakia, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Ukraine, tiếng Việt. Họ sẽ giúp khách hàng tìm cơ sở y tế hợp đồng của công ty bảo hiểm chúng tôi gần nhất. Họ cũng sẽ giúp đỡ trong trường hợp có vấn đề về ngôn ngữ trong quá trình giao tiếp hoặc tổ chức hồi hương.

Lời hứa công khai về việc chi trả cho chăm sóc sức khỏe được cung cấp cho người nước ngoài với bảo hiểm của công ty bảo hiểm Slavia

Công ty bảo hiểm Slavia bảo hiểm cho người nước ngoài trong trường hợp cần chăm sóc y tế cần thiết và khẩn cấp tại Cộng hòa Séc. Bảo hiểm y tế của người nước ngoài tại công ty bảo hiểm Slavia được chính quyền Séc công nhận, bao gồm cả Cảnh sát Cộng hòa Séc. Bảo hiểm đáp ứng các điều kiện của luật số 326/1999 Sb., về cư trú của người nước ngoài tại Cộng hòa Séc, đã bổ sung và sửa đổi.

Vì mục đích nhận dạng khi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết và khẩn cấp, những người được bảo hiểm theo hợp đồng của chúng tôi được cung cấp “Thẻ bảo hiểm” chứng minh rằng người nước ngoài có bảo hiểm y tế tại công ty bảo hiểm Slavia. 

Công ty bảo hiểm Slavia a.s. cam kết chi trả cho các cơ sở y tế tại Cộng hòa Séc trong phạm vi hợp đồng bảo hiểm vầ điều kiện chung các chi phí cho chăm sóc y tế cần thiết và khẩn cấp được cung cấp cho người được bảo hiểm với giá hợp lệ cho việc chăm sóc sức khỏe trong hệ thống bảo hiểm y tế tại Cộng hòa Séc.

Bản đồ các cơ sở y tế hợp đồng

Danh sách các cơ sở y tế hợp đồng (tiếng Séc)  PDF

LƯU Ý: Trong trường hợp yêu cầu điều trị khẩn cấp tại Bệnh viện Đại học Motol, một khoản phí bệnh viện là 5.000 Kč sẽ được yêu cầu và không được bảo hiểm chi trả. Xem Tiếp nhận khẩn cấp Motol (tiếng Séc).

Xác minh hiệu lực bảo hiểm

Để xác minh rằng người nước ngoài được điều trị sự có tham gia bảo hiểm y tế thương mại cho người nước ngoài này, có thể liên hệ với công ty bảo hiểm Slavia vào các ngày làm việc từ 08:00 đến 16:00 qua số điện thoại +420 255 790 111 hoặc bằng thư điện tử vào địa chỉ provoz@slavia-pojistovna.cz, nếu “Thẻ bảo hiểm” không ghi khác.

Ngoài thời gian nêu trên, có thể xác minh hiệu lực bảo hiểm qua dịch vụ hỗ trợ Global Assistance qua số +420 255 790 262.

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání