Hiện tại

Từ tháng tư năm 2006, Capital Management Company, a. s., công ty với hoạt động thành công nhiều năm trên thị trường bảo hiểm tại Cộng hòa Séc, đã trở thành chủ sở hữu mới của Công ty bảo hiểm Slavia, a.s.

Chiến lược của chủ sở hữu mới là tiếp tục bảo hiểm cho khách hàng doanh nghiệp và công dân và giới thiệu các sản phẩm cấp tiến mới ra thị trường. Chẳng hạn như vào tháng mười năm 2008 Công ty bảo hiểm Slavia gia nhập thị trường với trách nhiệm hữu hạn, khi đó là công ty bảo hiểm đầu tiên tập trung vào những người lái xe có kỷ luật.

Điểm nhấn mạnh lớn được đặt vào hoạt động chuyên nghiệp và các mối quan hệ với các công ty môi giới làm đảm bảo tăng tốc độ cũng như chất lượng dịch vụ và mở rộng dịch vụ cho tất cả khách hàng.

Chứng nhận ČSN EN ISO 9001:2016

Công ty bảo hiểm Slavia a.s. được chứng nhận ČSN EN ISO 9001:2016 về việc cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bảo hiểm và cũng nắm giữ nhãn hiệu chứng nhận BUREAU VERITAS.

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání