Thưa quý khách, chúng tôi vẫn sẵn sàng phục vụ và giải quyết các yêu cầu của khách hàng on-line hoặc qua điện thoại trên đường dây chăm sóc khách hàng.

Bảo hiểm tài sản cho doanh nhân

Hãy bảo hiểm cho mình khỏi những tình huống khó chịu.

Hãy bảo hiểm cho trách
nhiệm của thành viên cơ quan quản lý

Đôi lúc sẽ xảy ra những trường hợp khó chịu, chúng tôi sẽ thay bạn giải quyết chúng.

Bảo hiểm đoàn xe và nhà vận chuyển

Chúng tôi sẻ bảo đảm vận chuyển cho bạn.

EET

Chúng tôi sẽ bảo hiểm cho bạn khỏi những khó chịu với EET.

Thoải mái với bảo hiểm trách nhiệm

Chúng tôi sẽ bảo hiểm cho bạn với các trách nhiệm nghề nghiệp, trong giao thông hay các trách nhiệm chung.

Và còn nhiều thứ khác

Chúng tôi sẽ bảo hiểm cho bạn khỏi phá sản công ty việc làm hay công ty du lịch. Bạn có thể tin tưởng chúng tôi cả trong những sự kiện hội trợ hay triển lãm của mình và rất nhiều lĩnh vực khác.rnrnVới chúng tôi bạn có nhiều lựa chọn cho mình.

Tôi muốn
bảo đảm
Tài sản
Sự quản
Hạm đội
tàu
sân bay
EET
Trách nhiệm
Bảo hiểm khác

Liberec
Moskevská 637, Perštýn, Liberec, Česko
Giờ mở cửa:
Po
08:3011:30   12:0018:00
Út
08:3011:30   12:0017:00
st
08:3011:30   12:0018:00
Čt
08:3011:30   12:0017:00
08:3011:30   12:0015:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

+420 739 205 754

liberec@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Ústí nad Labem – Trmice
Tyršova 869, Ústí nad Labem, Česko
Giờ mở cửa:
Po
09:0012:00   12:3020:00
Út
09:0012:00   12:3020:00
st
09:0012:00   12:3020:00
Čt
09:0012:00   12:3020:00
09:0012:00   12:3020:00
So
09:0012:00   12:3018:00
Ne
09:0012:00   12:3018:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

+420 415 658 979
+420 739 248 032

ustinadlabem@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Karlovy Vary
Bělehradská 965/1, Karlovy Vary, Česko
Giờ mở cửa:
Po
08:3016:30  
Út
08:3016:30  
st
08:3016:30  
Čt
08:3016:30  
08:3016:30  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

+420 353 222 139
+420 739 248 047

karlovyvary@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Hradec Králové
Velké náměstí 38/47, Hradec Králové, Česko
Giờ mở cửa:
Po
09:0017:00  
Út
09:0017:00  
st
09:0017:00  
Čt
09:0017:00  
09:0017:00  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

605 233 049

hradeckralove@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Praha 9
Sokolovská 191, Praha 9-Libeň, Česko
Giờ mở cửa:
Po
09:0012:00   12:3017:00
Út
09:0012:00   12:3017:00
st
09:0012:00   12:3018:00
Čt
09:0012:00   12:3017:00
09:0012:00   12:3016:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

+420 284 683 617
+420 739 248 040

sokolovska@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Praha 9
Sokolovská 191, Praha 9-Libeň, Česko
Giờ mở cửa:
Po
09:0012:00   12:3017:00
Út
09:0012:00   12:3017:00
st
09:0012:00   12:3018:00
Čt
09:0012:00   12:3017:00
09:0012:00   12:3016:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

+420 284 683 617
+420 739 248 040

sokolovska@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Praha 8
Sokolovská 12, Praha 8-Karlín, Česko
Giờ mở cửa:
Po 09:00 -12:00 12:30 -17:00
Út 09:00 – 12:00 12:30 -17:00
St 09:00 – 12:00 12:30 – 18:00
Čt 09:00 – 12:00 12:30 -17:00
Pá 09:00 – 12:00 12:30 -16:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

+420 774 888 885

Chi tiết cơ sở
Praha 8
Sokolovská 12, Praha 8-Karlín, Česko
Giờ mở cửa:
Po 09:00 -12:00 12:30 -17:00
Út 09:00 – 12:00 12:30 -17:00
St 09:00 – 12:00 12:30 – 18:00
Čt 09:00 – 12:00 12:30 -17:00
Pá 09:00 – 12:00 12:30 -16:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

+420 774 888 885

Chi tiết cơ sở
Praha 1
Revoluční 1, Staré Město, Česko
Giờ mở cửa:
Po
08:0018:00  
Út
08:0018:00  
st
08:0018:00  
Čt
08:0018:00  
08:0018:00  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

+420 225 986 215
+420 225 986 207

revolucni@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Praha 1
Revoluční 1, Staré Město, Česko
Giờ mở cửa:
Po
08:0018:00  
Út
08:0018:00  
st
08:0018:00  
Čt
08:0018:00  
08:0018:00  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

+420 225 986 215
+420 225 986 207

revolucni@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Praha 3
Jičínská 2348/10, Vinohrady, Česko
Giờ mở cửa:
Po
10:0018:00  
Út
09:0017:30  
st
10:0018:00  
Čt
09:0017:30  
09:0016:00  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

+420 241 481 163
+420 734 594 377

flora@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Praha 3
Jičínská 2348/10, Vinohrady, Česko
Giờ mở cửa:
Po
10:0018:00  
Út
09:0017:30  
st
10:0018:00  
Čt
09:0017:30  
09:0016:00  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

+420 241 481 163
+420 734 594 377

flora@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Praha 4
Táborská 940/31, Nusle, Praha 4, Česko
Giờ mở cửa:
Po
09:0017:00  
Út
09:0017:00  
st
09:0017:00  
Čt
09:0017:00  
09:0017:00  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

+420 739 248 009
+420 255 790 136

taborska@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Praha 4
Táborská 940/31, Nusle, Praha 4, Česko
Giờ mở cửa:
Po
09:0017:00  
Út
09:0017:00  
st
09:0017:00  
Čt
09:0017:00  
09:0017:00  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

+420 739 248 009
+420 255 790 136

taborska@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Praha 4
Budějovická 1126/9, Praha 4-Michle, Česko
Giờ mở cửa:
Po
09:0012:00   12:3018:00
Út
09:0012:00   12:3017:00
st
09:0012:00   12:3018:00
Čt
09:0012:00   12:3017:00
09:0012:00   12:3015:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

+420 244 465 399
+420 739 248 010

budejovicka@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Praha 4
Budějovická 1126/9, Praha 4-Michle, Česko
Giờ mở cửa:
Po
09:0012:00   12:3018:00
Út
09:0012:00   12:3017:00
st
09:0012:00   12:3018:00
Čt
09:0012:00   12:3017:00
09:0012:00   12:3015:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

+420 244 465 399
+420 739 248 010

budejovicka@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Pardubice
Machoňova Pasáž, tř. Míru 60, Pardubice I, Česko
Giờ mở cửa:
Po
08:0012:00   13:0017:00
Út
08:0012:00   13:0017:00
st
08:0012:00   13:0017:00
Čt
08:0012:00   13:0017:00
08:0012:00   13:0017:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

+420 739 062 016

pardubice@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Pardubice
Štrossova 121, Pardubice I, Česko
Giờ mở cửa:
Po
08:3012:00   13:0017:00
Út
08:3012:00   13:0017:00
st
08:3012:00   13:0017:00
Čt
08:3012:00   13:0017:00
08:3012:00   13:0017:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

+420 469 311 108
+420 727 942 208

pardubice@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Kolín
Legerova 21, Kolín III, Kolín, Česko
Giờ mở cửa:
Po
09:0017:00  
Út
09:0017:00  
st
09:0017:00  
Čt
09:0017:00  
09:0015:00  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

739 248 035

kolin@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Ostrava
Masarykovo náměstí 50/31, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
Giờ mở cửa:
Po
08:3016:30  
Út
08:3016:30  
st
08:3016:30  
Čt
08:3016:30  
08:3016:30  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

+420 596 111 741
+420 739 248 910


ostrava@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Plzeň
náměstí Republiky 4/3, Plzeň 3-Vnitřní Město, Česko
Giờ mở cửa:
Po
09:0012:00   12:3018:00
Út
09:0012:00   12:3017:00
st
09:0012:00   12:3018:00
Čt
09:0012:00   12:3016:00
09:0012:00   12:3015:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

+420 373 341 201
+420 739 248 922

plzen@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Zlín
Sokolská 422, Zlín, Česko
Giờ mở cửa:
Po
09:0017:00  
Út
09:0017:00  
st
09:0017:00  
Čt
09:0017:00  
09:0016:00  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

605 233 815

zlin@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Brno
Lidická 22, Brno-střed-Černá Pole, Česko
Giờ mở cửa:
Po
08:3012:00   13:0017:00
Út
08:3012:00   13:0017:00
st
08:3012:00   13:0017:00
Čt
08:3012:00   13:0017:00
08:3012:00   13:0016:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

+420 727 891 068
+420 545 212 943

brno@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
České Budějovice
Dr. Stejskala 426/15, České Budějovice 1, České Budějovice, Česko
Giờ mở cửa:
Po
08:3018:00  
Út
08:3016:30  
st
08:3018:30  
Čt
08:3015:30  
08:3014:00  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

+420 731 313 444

ceskebudejovice@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở

Bạn muốn mua bảo hiểm mới?

(Chỉ dành cho việc mua bảo hiểm mới!)

Zavolejte

Hãy để lại số điện thoại của mình.

Chúng tôi sẽ sớm gọi cho bạn.

Vào các ngày làm việc 8:00 – 18:00

 

Lưu ý: Không dùng để tìm kiếm thông tin về các hợp đồng hiện tại, giải quyết các trường hợp cần bồi thường v.v… Chỉ sử dụng cho trường hợp mua hoặc hỗ trợ thông tin bảo hiểm mới. Xin cảm ơn vì sự thông cảm.

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání