Next
Previous

Bảo hiểm xe bắt buộc với sự chắc chắn truyền thống của Séc

Xe của bạn = Thú cưng của bạn

 

Xách vali lên và đi dù
là để trải nhiệm hay công tác!

Với bảo hiểm du lịch của chúng tôi, bạn sẽ không bị lạc ở bất cứ đâu trên thế giới.

 

Bảo hiểm nhà, căn hộ
và nhà tư nhân

Chúng tôi bảo vệ cho toàn bộ ngôi nhà của bạn.

 

Bảo hiểm sức khỏe cho người nước ngoài

Chăm sóc y tế cho mọi người

Tư vấn y tế trực tuyến

 

Bảo hiểm trách nhiệm công dân

Chúng tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm những chi phí khó chịu và nhất là những chi phí bất ngờ.

 

Và thêm một vài thứ khác

Và nếu có chuyện gì xảy ra với bạn thì sao? Hãy mua bảo hiểm chấn thương toàn diện.

 
Tôi muốn
bảo đảm
Xe hơi & moto
Bảo hiểm du lịch
Trang chủ
Người nước ngoài
Trách nhiệm
Bảo hiểm khác

Bạn có thể tìm thấy chúng tôi tại

18 chi nhánh Công ty bảo hiểm Slavia và hơn 80 điểm liên lạc

Liberec
Moskevská 637, 460 01 Liberec, Česko
Otevírací doba:
dočasně uzavřeno
od 1.11.2023

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 255 790 111
tel:

info@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Ústí nad Labem – Trmice
Tyršova 869, 400 04 Ústí nad Labem-Trmice, Česko
Otevírací doba:
Po
09:0012:00   12:3019:00
Út
09:0012:00   12:3019:00
st
09:0012:00   12:3019:00
Čt
09:0012:00   12:3019:00
09:0012:00   12:3019:00
So
09:0012:00   12:3017:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 415 658 979
tel: +420 739 248 032

ustinadlabem@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Karlovy Vary
Bělehradská 965/1, 360 01 Karlovy Vary, Česko
Otevírací doba:
Po
08:3016:00  
Út
08:3016:00  
st
08:3016:00  
Čt
08:3016:00  
08:3016:00  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 353 222 139
tel: +420 739 248 047

karlovyvary@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Hradec Králové
Velké náměstí 38/47, 500 03 Hradec Králové, Česko
Otevírací doba:
Po
09:0017:00  
Út
09:0017:00  
st
09:0017:00  
Čt
09:0017:00  
09:0015:00  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: 605 233 049

hradeckralove@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Praha 9
Sokolovská 191, 190 00 Praha 9-Libeň, Česko
Otevírací doba:
Po
09:0012:00   12:3017:00
Út
09:0012:00   12:3017:00
st
09:0012:00   12:3018:00
Čt
09:0012:00   12:3017:00
09:0012:00   12:3016:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 284 683 617
tel: +420 739 248 040

sokolovska@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Praha 9
Sokolovská 191, 190 00 Praha 9-Libeň, Česko
Otevírací doba:
Po
09:0012:00   12:3017:00
Út
09:0012:00   12:3017:00
st
09:0012:00   12:3018:00
Čt
09:0012:00   12:3017:00
09:0012:00   12:3016:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 284 683 617
tel: +420 739 248 040

sokolovska@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Praha 1
Revoluční 5, 110 00 Praha 1-Staré Město, Česko
Otevírací doba:
Po
09:0017:00  
Út
09:0017:00  
st
09:0017:00  
Čt
09:0017:30  
09:0015:30  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 225 986 215
tel: +420 739 248 044

revolucni@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Praha 1
Revoluční 5, 110 00 Praha 1-Staré Město, Česko
Otevírací doba:
Po
09:0017:00  
Út
09:0017:00  
st
09:0017:00  
Čt
09:0017:30  
09:0015:30  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 225 986 215
tel: +420 739 248 044

revolucni@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Praha 3
Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3-Vinohrady, Česko
Otevírací doba:
Po
09:0012:00   12:3017:00
Út
09:0012:00   12:3017:00
st
09:0012:00   12:3017:00
Čt
09:0012:00   12:3017:00
09:0012:00   12:3015:30

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 734 594 377
tel:

flora@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Praha 3
Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3-Vinohrady, Česko
Otevírací doba:
Po
09:0012:00   12:3017:00
Út
09:0012:00   12:3017:00
st
09:0012:00   12:3017:00
Čt
09:0012:00   12:3017:00
09:0012:00   12:3015:30

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 734 594 377
tel:

flora@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Praha 4
Táborská 940/31, 140 00 Praha 4-Nusle, Česko
Otevírací doba:
Po
09:0012:00   12:3017:00
Út
09:0012:00   12:3017:00
st
09:0012:00   12:3017:00
Čt
09:0012:00   12:3017:00
09:0012:00   12:3015:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 739 248 010
tel: +420 255 790 136

taborska@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Praha 4
Táborská 940/31, 140 00 Praha 4-Nusle, Česko
Otevírací doba:
Po
09:0012:00   12:3017:00
Út
09:0012:00   12:3017:00
st
09:0012:00   12:3017:00
Čt
09:0012:00   12:3017:00
09:0012:00   12:3015:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 739 248 010
tel: +420 255 790 136

taborska@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Pardubice
Machoňova Pasáž, tř. Míru 60, 530 02 Pardubice I, Česko
Otevírací doba:
Po
08:3012:00   13:0017:00
Út
08:3012:00   13:0017:00
st
08:3012:00   13:0017:00
Čt
08:3012:00   13:0017:00
08:3012:00  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 739 062 016

pardubice@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Kolín
Legerova 21, 280 02 Kolín III, Česko
Otevírací doba:
Po
08:0016:00  
Út
08:0016:00  
st
08:0016:00  
Čt
08:0016:00  
09:0015:00  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: 739 248 035

kolin@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Chrudim
Havlíčkova 146, 537 01 Chrudim, Česko
Otevírací doba:
Po
08:3016:30  
Út
08:3016:30  
st
08:3016:30  
Čt
08:3016:30  
08:3016:30  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: 727 942 208

chrudim@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Ostrava
Masarykovo náměstí 50/31, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
Otevírací doba:
Po
09:0016:30  
Út
09:0016:30  
st
09:0016:30  
Čt
09:0016:30  
09:0015:00  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 596 111 741
tel: +420 739 248 910
tel:

ostrava@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Plzeň
náměstí Republiky 4/3, 301 00 Plzeň 3, Česko
Otevírací doba:
Po
09:0012:00   12:3017:00
Út
09:0012:00   12:3017:00
st
09:0012:00   12:3017:00
Čt
09:0012:00   12:3015:00
09:0012:00   12:3014:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 373 341 201
tel: +420 739 248 922

plzen@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Olomouc
1. máje 830/12, 779 00 Olomouc, Česko
Otevírací doba:
PO 9:00-12:00, 12:30-17:00
ÚT 9:00-12:00, 12:30-17:00
ST 9:00-12:00, 12:30-17:00
ČT zavřeno – viz detail
PÁ zavřeno – viz detail

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 739 248 951

olomouc@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Jihlava
Znojemská 1090/2, 586 01 Jihlava, Česko
Otevírací doba:
pondělí 09:00 – 17:00
úterý 09:00 – 18:00
středa 09:00 – 17:00
čtvrtek 09:00 – 18:00
pátek 09:00 – 15:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 739 248 005
tel:

jihlava@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Zlín
Sokolská 422, 760 01 Zlín, Česko
Otevírací doba:
Po
09:0016:30  
Út
09:0016:30  
st
09:0016:30  
Čt
09:0016:30  
09:0014:00  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: 605 233 815

zlin@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
Brno
Lidická 22, 602 00 Brno-Černá Pole, Česko
Otevírací doba:
Po
08:3012:00   12:3016:30
Út
08:3012:00   12:3016:30
st
08:3012:00   12:3016:30
Čt
08:3012:00   12:3016:30
08:3012:00   12:3015:30

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 727 891 068
tel:

brno@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace
České Budějovice
Dr. Stejskala 426/15, 370 01 České Budějovice 1, Česko
Otevírací doba:
Po
08:3017:00  
Út
08:3015:00  
st
08:3017:00  
Čt
08:3015:00  
08:3014:00  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 731 313 444

ceskebudejovice@slavia-pojistovna.cz

Detail pobočky Rezervace

Bạn muốn mua bảo hiểm mới?

(Chỉ dành cho việc mua bảo hiểm mới!)

Zavolejte

Hãy để lại số điện thoại của mình. Chúng tôi sẽ sớm gọi cho bạn. Vào các ngày làm việc 8:00 – 18:00


    Lưu ý: Không dùng để tìm kiếm thông tin về các hợp đồng hiện tại, giải quyết các trường hợp cần bồi thường v.v… Chỉ sử dụng cho trường hợp mua hoặc hỗ trợ thông tin bảo hiểm mới. Xin cảm ơn vì sự thông cảm.
    Zde se zobrazí výsledky vyhledávání