Thưa quý khách, chúng tôi vẫn sẵn sàng phục vụ và giải quyết các yêu cầu của khách hàng on-line hoặc qua điện thoại trên đường dây chăm sóc khách hàng.

Next
Previous

Bảo hiểm xe bắt buộc với sự chắc chắn truyền thống của Séc

Xe của bạn = Thú cưng của bạn

 

Xách vali lên và đi dù
là để trải nhiệm hay công tác!

Với bảo hiểm du lịch của chúng tôi, bạn sẽ không bị lạc ở bất cứ đâu trên thế giới.

 

Bảo hiểm nhà, căn hộ
và nhà tư nhân

Chúng tôi bảo vệ cho toàn bộ ngôi nhà của bạn.

 

Bảo hiểm sức khỏe cho người nước ngoài

Chăm sóc y tế cho mọi người

Tư vấn y tế trực tuyến

 

Bảo hiểm trách nhiệm công dân

Chúng tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm những chi phí khó chịu và nhất là những chi phí bất ngờ.

 

Và thêm một vài thứ khác

Và nếu có chuyện gì xảy ra với bạn thì sao? Hãy mua bảo hiểm chấn thương toàn diện.

 
Tôi muốn
bảo đảm
Xe hơi & moto
Bảo hiểm du lịch
Trang chủ
Người nước ngoài
Trách nhiệm
Bảo hiểm khác

Bạn có thể tìm thấy chúng tôi tại

16 chi nhánh Công ty bảo hiểm Slavia và hơn 80 điểm liên lạc

Liberec
Moskevská 637, 460 01 Liberec, Česko
Giờ mở cửa:
dočasně uzavřeno
od 1.11.2023

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 255 790 111
tel:

info@slavia-pojistovna.cz

Chi tiết cơ sở Rezervace
Ústí nad Labem – Trmice
Tyršova 869, 400 04 Ústí nad Labem-Trmice, Česko
Giờ mở cửa:
Po
09:0012:00   12:3019:00
Út
09:0012:00   12:3019:00
st
09:0012:00   12:3019:00
Čt
09:0012:00   12:3019:00
09:0012:00   12:3019:00
So
09:0012:00   12:3017:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 415 658 979
tel: +420 739 248 032

ustinadlabem@slavia-pojistovna.cz

Chi tiết cơ sở Rezervace
Karlovy Vary
Bělehradská 965/1, 360 01 Karlovy Vary, Česko
Giờ mở cửa:
Po
08:3016:00  
Út
08:3016:00  
st
08:3016:00  
Čt
08:3016:00  
08:3016:00  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 353 222 139
tel: +420 739 248 047

karlovyvary@slavia-pojistovna.cz

Chi tiết cơ sở Rezervace
Hradec Králové
Velké náměstí 38/47, 500 03 Hradec Králové, Česko
Giờ mở cửa:
Po
09:0017:00  
Út
09:0017:00  
st
09:0017:00  
Čt
09:0017:00  
09:0015:00  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: 605 233 049

hradeckralove@slavia-pojistovna.cz

Chi tiết cơ sở Rezervace
Praha 9
Sokolovská 191, 190 00 Praha 9-Libeň, Česko
Giờ mở cửa:
Po
09:0012:00   12:3017:00
Út
09:0012:00   12:3017:00
st
09:0012:00   12:3018:00
Čt
09:0012:00   12:3017:00
09:0012:00   12:3016:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 284 683 617
tel: +420 739 248 040

sokolovska@slavia-pojistovna.cz

Chi tiết cơ sở Rezervace
Praha 9
Sokolovská 191, 190 00 Praha 9-Libeň, Česko
Giờ mở cửa:
Po
09:0012:00   12:3017:00
Út
09:0012:00   12:3017:00
st
09:0012:00   12:3018:00
Čt
09:0012:00   12:3017:00
09:0012:00   12:3016:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 284 683 617
tel: +420 739 248 040

sokolovska@slavia-pojistovna.cz

Chi tiết cơ sở Rezervace
Praha 1
Revoluční 5, 110 00 Praha 1-Staré Město, Česko
Giờ mở cửa:
Po
09:0017:00  
Út
09:0017:00  
st
09:0017:00  
Čt
09:0017:30  
09:0015:30  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 225 986 215
tel: +420 739 248 044

revolucni@slavia-pojistovna.cz

Chi tiết cơ sở Rezervace
Praha 1
Revoluční 5, 110 00 Praha 1-Staré Město, Česko
Giờ mở cửa:
Po
09:0017:00  
Út
09:0017:00  
st
09:0017:00  
Čt
09:0017:30  
09:0015:30  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 225 986 215
tel: +420 739 248 044

revolucni@slavia-pojistovna.cz

Chi tiết cơ sở Rezervace
Praha 3
Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3-Vinohrady, Česko
Giờ mở cửa:
pondělí 8:30 – 17:00
úterý 8:30 – 17:00
středa 9:00 – 18:00
čtvrtek 8:30 – 17:00
pátek 8:30 – 15:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 241 481 163
tel: +420 734 594 377

flora@slavia-pojistovna.cz

Chi tiết cơ sở Rezervace
Praha 3
Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3-Vinohrady, Česko
Giờ mở cửa:
pondělí 8:30 – 17:00
úterý 8:30 – 17:00
středa 9:00 – 18:00
čtvrtek 8:30 – 17:00
pátek 8:30 – 15:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 241 481 163
tel: +420 734 594 377

flora@slavia-pojistovna.cz

Chi tiết cơ sở Rezervace
Praha 4
Táborská 940/31, 140 00 Praha 4-Nusle, Česko
Giờ mở cửa:
Po
09:0012:00   12:3017:00
Út
09:0012:00   12:3017:00
st
09:0012:00   12:3017:00
Čt
09:0012:00   12:3017:00
09:0012:00   12:3015:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 739 248 010
tel: +420 255 790 136

taborska@slavia-pojistovna.cz

Chi tiết cơ sở Rezervace
Praha 4
Táborská 940/31, 140 00 Praha 4-Nusle, Česko
Giờ mở cửa:
Po
09:0012:00   12:3017:00
Út
09:0012:00   12:3017:00
st
09:0012:00   12:3017:00
Čt
09:0012:00   12:3017:00
09:0012:00   12:3015:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 739 248 010
tel: +420 255 790 136

taborska@slavia-pojistovna.cz

Chi tiết cơ sở Rezervace
Pardubice
Machoňova Pasáž, tř. Míru 60, 530 02 Pardubice I, Česko
Giờ mở cửa:
Po
08:3012:00   13:0017:00
Út
08:3012:00   13:0017:00
st
08:3012:00   13:0017:00
Čt
08:3012:00   13:0017:00
08:3012:00  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 739 062 016

pardubice@slavia-pojistovna.cz

Chi tiết cơ sở Rezervace
Kolín
Legerova 21, 280 02 Kolín III, Česko
Giờ mở cửa:
Po
08:0016:00  
Út
08:0016:00  
st
08:0016:00  
Čt
08:0016:00  
09:0015:00  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: 739 248 035

kolin@slavia-pojistovna.cz

Chi tiết cơ sở Rezervace
Chrudim
Havlíčkova 146, 537 01 Chrudim, Česko
Giờ mở cửa:
Otevíráme 4.3.2024


provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: 727 942 208

chrudim@slavia-pojistovna.cz

Chi tiết cơ sở Rezervace
Ostrava
Masarykovo náměstí 50/31, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
Giờ mở cửa:
Po
09:0016:30  
Út
09:0016:30  
st
09:0016:30  
Čt
09:0016:30  
09:0015:00  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 596 111 741
tel: +420 739 248 910
tel:

ostrava@slavia-pojistovna.cz

Chi tiết cơ sở Rezervace
Plzeň
náměstí Republiky 4/3, 301 00 Plzeň 3, Česko
Giờ mở cửa:
Po
09:0012:00   12:3017:00
Út
09:0012:00   12:3017:00
st
09:0012:00   12:3017:00
Čt
09:0012:00   12:3015:00
08:0012:00   12:3014:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 373 341 201
tel: +420 739 248 922

plzen@slavia-pojistovna.cz

Chi tiết cơ sở Rezervace
Olomouc
1. máje 830/12, 779 00 Olomouc, Česko
Giờ mở cửa:
Po
09:0012:00   12:3017:00
Út
09:0012:00   12:3017:00
st
09:0012:00   12:3017:00
Čt
09:0012:00   12:3017:00
09:0012:00   12:3015:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 739 248 951

olomouc@slavia-pojistovna.cz

Chi tiết cơ sở Rezervace
Jihlava
Znojemská 1090/2, 586 01 Jihlava, Česko
Giờ mở cửa:
pondělí 09:00 – 17:00
úterý 09:00 – 18:00
středa 09:00 – 17:00
čtvrtek 09:00 – 18:00
pátek 09:00 – 15:00

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 739 248 005
tel:

jihlava@slavia-pojistovna.cz

Chi tiết cơ sở Rezervace
Zlín
Sokolská 422, 760 01 Zlín, Česko
Giờ mở cửa:
Po
09:0016:30  
Út
09:0016:30  
st
09:0016:30  
Čt
09:0016:30  
09:0014:00  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: 605 233 815

zlin@slavia-pojistovna.cz

Chi tiết cơ sở Rezervace
Brno
Lidická 22, 602 00 Brno-Černá Pole, Česko
Giờ mở cửa:
Po
08:3012:00   12:3016:30
Út
08:3012:00   12:3016:30
st
08:3012:00   12:3016:30
Čt
08:3012:00   12:3016:30
08:3012:00   12:3015:30

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 727 891 068
tel:

brno@slavia-pojistovna.cz

Chi tiết cơ sở Rezervace
České Budějovice
Dr. Stejskala 426/15, 370 01 České Budějovice 1, Česko
Giờ mở cửa:
Po
08:3017:00  
Út
08:3015:00  
st
08:3017:00  
Čt
08:3015:00  
08:3014:00  

provozována společností Slavia partner s.r.o.

tel: +420 731 313 444

ceskebudejovice@slavia-pojistovna.cz

Chi tiết cơ sở Rezervace

Bạn muốn mua bảo hiểm mới?

(Chỉ dành cho việc mua bảo hiểm mới!)

Zavolejte

Hãy để lại số điện thoại của mình. Chúng tôi sẽ sớm gọi cho bạn. Vào các ngày làm việc 8:00 – 18:00


    Lưu ý: Không dùng để tìm kiếm thông tin về các hợp đồng hiện tại, giải quyết các trường hợp cần bồi thường v.v… Chỉ sử dụng cho trường hợp mua hoặc hỗ trợ thông tin bảo hiểm mới. Xin cảm ơn vì sự thông cảm.
    Zde se zobrazí výsledky vyhledávání