Bảo hiểm xe bắt buộc với sự chắc chắn truyền thống của Séc

Hãy mua bảo hiểm bắt buộc cũng như bảo hiểm tai nạn xe của chúng tôi.rnrnGiới hạn bồi thường cho thiệt hại về sức khỏe, vật chất hay lợi nhuận lên tới 150 triệu Kč.

Tại sao nên mua bảo hiểm bắt buộc của chúng tôi?

Bảo hiểm tai nạn xe
Tai nạn, thiên tai, mất cắp, phá hoại
Mức phí cùng chi trả mới thấp hơn (ít nhất 5 000 Kč)
Giá mới cho bảo hiểm bổ sung
Bồi thường 115 % giá xe thị trường
Khi bồi thường bằng ngân sách


BẢO HIỂM BỔ SUNG

 • Bảo hiểm kính
 • Bảo hiểm tai nạn
 • Cuộc gặp gỡ động vật
 • Người lái xe và phi hành đoàn bị thương
 • Bảo hiểm rủi ro thiên nhiên
 • Bảo hiểm lốp xe
 • Bảo hiểm chìa khóa xe
 • Xe thay thế
 • Bảo hiểm bổ sung trộm cắp xe
 • Bảo hiểm hành lý
 • Bảo hiểm trách nhiệm của công dân
 • Bảo hiểm phá hoại
 • Bảo hiểm thiệt hại cho cáp do động vật
 • Dịch vụ hỗ trợ – S, M, XL, VIP

Bạn muốn mua bảo hiểm mới?

(Chỉ dành cho việc mua bảo hiểm mới!)

Zavolejte

Hãy để lại số điện thoại của mình. Chúng tôi sẽ sớm gọi cho bạn. Vào các ngày làm việc 8:00 – 18:00


  Lưu ý: Không dùng để tìm kiếm thông tin về các hợp đồng hiện tại, giải quyết các trường hợp cần bồi thường v.v… Chỉ sử dụng cho trường hợp mua hoặc hỗ trợ thông tin bảo hiểm mới. Xin cảm ơn vì sự thông cảm.
  Zde se zobrazí výsledky vyhledávání