Thưa quý khách, chúng tôi vẫn sẵn sàng phục vụ và giải quyết các yêu cầu của khách hàng on-line hoặc qua điện thoại trên đường dây chăm sóc khách hàng.

Phân phối bảo hiểm và tái bảo hiểm

Trên cơ sở luật hiện hành, chúng tôi cung cấp cho khách hàng và các bên quan tâm những thông tin sau:

Thông tin về công ty bảo hiểm (Tiếng Séc)

Thông tin về bảo hiểm (Tiếng Séc)

Báo cáo xung đột lợi ích hoặc vi phạm luật phân phối bảo hiểm và tái bảo hiểm

Xử lý khiểu nại (Tiếng Séc)

Báo cáo về khả năng thanh toán và điều kiện tài chính của công ty bảo hiểm (Tiếng Séc)

Các tài liệu thông tin về sản phẩm bảo hiểm (IPID)

Bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch cho thẻ Eurokarta (Tiếng Séc)
Bảo hiểm du lịch Thế giới (Tiếng Séc)
Bảo hiểm du lịch (Tiếng Séc)

Bảo hiểm tài sản và trách nhiệm công dân
SP Mái nhà (Tiếng Séc)
Mái nhà + (Tiếng Séc)

Bảo hiểm trách nhiệm khi lái xe bao gồm bảo hiểm tai nạn xe
SP Bảo hiểm ô tô (Tiếng Séc)

Bảo hiểm cho động vật
Chó và mèo (Tiếng Séc)

Bảo hiểm sức khỏe cho người nước ngoài
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho người nước ngoài GO (Tiếng Séc)
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho người nước ngoài (Tiếng Séc)
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho các câu lạc bộ VIP nước ngoài (Tiếng Séc)
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cần thiết và không thể trì hoãn cho người nước ngoài (Tiếng Séc)

Bảo hiểm tai nạn
Sức khỏe + (Tiếng Séc)

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání