Thưa quý khách, chúng tôi vẫn sẵn sàng phục vụ và giải quyết các yêu cầu của khách hàng on-line hoặc qua điện thoại trên đường dây chăm sóc khách hàng.

Bạn có thể tìm thấy chúng tôi tại

Liberec
Moskevská 637, Perštýn, Liberec, Česko
Giờ mở cửa:
provozována společností
Slavia partner s.r.o.
+420 739 205 754

liberec@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Ústí nad Labem – Trmice
Tyršova 869, Ústí nad Labem, Česko
Giờ mở cửa:
provozována společností
Slavia partner s.r.o.
415 658 979
739 248 032

ustinadlabem@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Karlovy Vary
Bělehradská 965/1, Karlovy Vary, Česko
Giờ mở cửa:
Po – Pá 8:30 – 16.30
provozována společností
Slavia partner s.r.o.
353 222 139
739 248 047

karlovyvary@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Hradec Králové
Velké náměstí 38/47, Hradec Králové, Česko
Giờ mở cửa:
provozována společností
Slavia partner s.r.o.
605 233 049

hradeckralove@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Praha 9
Sokolovská 191, Praha 9-Libeň, Česko
Giờ mở cửa:
Po 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00
Út 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00
St 9:00 – 12:00 12:30 – 18:00
Čt 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00
Pá 9:00 – 12:00 12:30 – 16:00
provozována společností
Slavia partner s.r.o.
284 683 617
739 248 040

sokolovska@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Praha 9
Sokolovská 191, Praha 9-Libeň, Česko
Giờ mở cửa:
Po 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00
Út 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00
St 9:00 – 12:00 12:30 – 18:00
Čt 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00
Pá 9:00 – 12:00 12:30 – 16:00
provozována společností
Slavia partner s.r.o.
284 683 617
739 248 040

sokolovska@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Praha 8
Sokolovská 12, Praha 8-Karlín, Česko
Giờ mở cửa:
Po 09:00 -12:00 12:30 -17:00
Út 09:00 – 12:00 12:30 -17:00
St 09:00 – 12:00 12:30 – 18:00
Čt 09:00 – 12:00 12:30 -17:00
Pá 09:00 – 12:00 12:30 -16:00
+420 774 888 885

Chi tiết cơ sở
Praha 8
Sokolovská 12, Praha 8-Karlín, Česko
Giờ mở cửa:
Po 09:00 -12:00 12:30 -17:00
Út 09:00 – 12:00 12:30 -17:00
St 09:00 – 12:00 12:30 – 18:00
Čt 09:00 – 12:00 12:30 -17:00
Pá 09:00 – 12:00 12:30 -16:00
+420 774 888 885

Chi tiết cơ sở
Praha 1
Revoluční 1, Staré Město, Česko
Giờ mở cửa:
Po – Pá 8:00 – 18:00
+420 225 986 215
+420 225 986 207

revolucni@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Praha 1
Revoluční 1, Staré Město, Česko
Giờ mở cửa:
Po – Pá 8:00 – 18:00
+420 225 986 215
+420 225 986 207

revolucni@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Praha 3
Jičínská 2348/10, Vinohrady, Česko
+420 241 481 163
+420 734 594 377

flora@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Praha 3
Jičínská 2348/10, Vinohrady, Česko
+420 241 481 163
+420 734 594 377

flora@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Praha 4
Táborská 940/31, Nusle, Praha 4, Česko
Giờ mở cửa:

+420 739 248 009
+420 255 790 136

taborska@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Praha 4
Táborská 940/31, Nusle, Praha 4, Česko
Giờ mở cửa:

+420 739 248 009
+420 255 790 136

taborska@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Praha 4
Budějovická 1126/9, Praha 4-Michle, Česko
Giờ mở cửa:
Po: 9:00 – 12:00 12:30 – 18:00
Út: 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00
St 9:00 – 12:00 12:30 – 18:00
Čt: 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00
Pá: 9:00 – 12:00 12:30 – 15:00
provozována společností
Slavia partner s.r.o.
+420 244 465 399
+420 739 248 010

budejovicka@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Praha 4
Budějovická 1126/9, Praha 4-Michle, Česko
Giờ mở cửa:
Po: 9:00 – 12:00 12:30 – 18:00
Út: 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00
St 9:00 – 12:00 12:30 – 18:00
Čt: 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00
Pá: 9:00 – 12:00 12:30 – 15:00
provozována společností
Slavia partner s.r.o.
+420 244 465 399
+420 739 248 010

budejovicka@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Pardubice
Machoňova Pasáž, tř. Míru 60, Pardubice I, Česko
Giờ mở cửa:
provozována společností
Slavia partner s.r.o.
739 062 016

pardubice@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Pardubice
Štrossova 121, Pardubice I, Česko
Giờ mở cửa:
provozována společností
Slavia partner s.r.o.
469 311 108
727 942 208

pardubice@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Kolín
Legerova 21, Kolín III, Kolín, Česko
Giờ mở cửa:
Po – Čt 9:00 – 17:00
Pá 9:00 – 15:00
provozována společností
Slavia partner s.r.o.
739 248 035

kolin@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Ostrava
Masarykovo náměstí 50/31, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
Giờ mở cửa:
provozována společností
Slavia partner s.r.o.
596 111 741
739 248 910


ostrava@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Plzeň
náměstí Republiky 4/3, Plzeň 3-Vnitřní Město, Česko
Giờ mở cửa:
Po: 9:00 – 12:00 12:30 – 18:00
Út: 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00
St: 9:00 – 12:00 12:30 – 18:00
Čt: 9:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Pá: 8:00 – 12:00 12:30 – 15:00
provozována společností
Slavia partner s.r.o.
373 341 201
739 248 922

plzen@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Zlín
Sokolská 422, Zlín, Česko
Giờ mở cửa:
Po – Čt: 9:30 – 17:00
Pá: 9:30 – 16:00
provozována společností
Slavia partner s.r.o.
605 233 815

zlin@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
Brno
Lidická 22, Brno-střed-Černá Pole, Česko
Giờ mở cửa:
Po – Čt 8:30 – 12:00 13:00 – 17:00
Pá 8:30 – 12:00 13:00 – 16:00
provozována společností
Slavia partner s.r.o.
727 891 068
545 212 943

brno@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở
České Budějovice
Dr. Stejskala 426/15, České Budějovice 1, České Budějovice, Česko
Giờ mở cửa:
PO 8:30 – 18:00
ÚT 8:30 – 16:30
ST 8:30 – 18:30
ČT 8:30 – 15:30
PÁ 8:30 – 14:00
provozována společností
Slavia partner s.r.o.
+420 731 313 444

ceskebudejovice@slavia-pojistovna.cz
Chi tiết cơ sở

Thành phố Praha

Giới thiệu với bạn các chi nhánh và điểm liên lạc của Công ty bảo hiểm Slavia

Lưu ý: vì tình hình dich bệnh Covid-19, xin quý khách theo dõi thời gian mở cửa của các chi nhánh công ty bảo hiểm Slavia trên mục tin mới.

Cơ sở
Praha 1
POBOČKA Slavia pojišťovny a.s.
Revoluční 1, Staré Město, Česko
Po - Pá
8:00 - 18:00
detail
Praha 3
POBOČKA Slavia pojišťovna a.s.
Jičínská 2348/10, Vinohrady, Česko
detail
Praha 4
POBOČKA Slavia pojišťovny a.s.
Budějovická 1126/9, Praha 4-Michle, Česko
Po:
9:00 - 12:00 12:30 - 18:00
Út:
9:00 - 12:00 12:30 - 17:00
St
9:00 - 12:00 12:30 - 18:00
Čt:
9:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Pá:
9:00 - 12:00 12:30 - 15:00
provozována společností
Slavia partner s.r.o.
detail
Praha 4
POBOČKA Slavia pojišťovny a.s.
Táborská 940/31, Nusle, Praha 4, Česko
detail
Praha 9
POBOČKA Slavia pojišťovny a.s.
Sokolovská 191, Praha 9-Libeň, Česko
Po
9:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Út
9:00 - 12:00 12:30 - 17:00
St
9:00 - 12:00 12:30 - 18:00
Čt
9:00 - 12:00 12:30 - 17:00
9:00 - 12:00 12:30 - 16:00
provozována společností
Slavia partner s.r.o.
detail
CÁC ĐIỂM LIÊN LẠC
Praha 10
Total Brokers.a.s.
Nad Vršovskou horou 88/4, Praha 10, Česko
detail
Praha 14
Total Brokers a.s.
Mochovská 535/38, Praha 14-Hloubětín, Česko
detail
Praha 4
JARO pojištění
Michelská 1005/29, Praha 4-Michle, Česko
detail
Praha 6
iSure.cz, spol. s r.o.
Evropská 73, Praha 6-Vokovice, Česko
Po
14:00 – 17:00
Út
10:00 – 18:00
St
14:00 – 17:00
Čt
zavřeno
10:00 – 17:00
detail
Praha 7
iSure.cz, spol. s r.o.
Osadní 716/37a, Praha 7-Holešovice, Česko
Po - Čt
10:00 – 12:00 14:00 - 18:00
detail
Praha 8
Kontaktní místo Slavia pojišťovny a.s.
Sokolovská 12, Praha 8-Karlín, Česko
Po
09:00 -12:00 12:30 -17:00
Út
09:00 - 12:00 12:30 -17:00
St
09:00 - 12:00 12:30 - 18:00
Čt
09:00 - 12:00 12:30 -17:00
09:00 - 12:00 12:30 -16:00
detail
Praha 9
iSure.cz, spol. s r.o.
Vysočanská 382/20, Praha 9-Střížkov, Česko
Po - Ne
9:00 - 20:00
detail
Praha 9
JARO pojištění
Náchodská 615/138, Horní Počernice, Česko
detail
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání