Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp phù hợp với các ngành nghề mà có nghĩa vụ mua bảo hiểm này theo pháp luật.

Công ty bảo hiểm của chúng tôi cung cấp bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho

  • Kiểm toán viên
  • Kiến trúc sư, kỹ sư ủy quyền và kỹ thuật viên trong xây dựng
  • Chấp hành viên
  • Bác sỹ, nha sỹ, dược sỹ
  • Đại lý bảo hiểm và môi giới bảo hiểm
  • Nhà cung cấp dịch vụ y tế
  • Bác sỹ thú y
  • Người đo đất
  • Kế toán
  • Các nhân viên xử lý sự kiện bảo hiểm

Bảo hiểm dành cho các chuyên gia có trình độ cao do yêu cầu công việc. Sai lầm của họ có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Do đó, pháp luật thường áp đặt họ nghĩa vụ bảo hiểm cho trường hợp nghĩa vụ bồi thường thiệt hại hoặc thương tích khác do hoạt động nghề nghiệp của họ gây ra.

Do đó, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ không chỉ những người tin tưởng các chuyên gia về kiến thức, kinh nghiệm và khả năng của họ, mà cả các chuyên gia không phải lo lắng rằng một sai lầm sẽ gây hại cho khách hàng và, tất nhiên, cho chính họ và cả công việc của họ.

Tài liệu thông tin sản phẩm bảo hiểm (IPID) (tiếng Séc)

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání