Distribuce pojištění a zajištění

V souladu s platnými právními předpisy sdělujeme všem zájemcům o pojištění a našim klientům tyto informace:

Informace o pojišťovně

Oznamování vzniku střetu zájmů nebo porušení právních předpisů o distribuci pojištění a zajištění

Vyřizování stížností

Zpráva o solventnosti a finanční situaci pojišťovny

Informační dokumenty k pojistným produktům (IPID)

Občanské pojištění

Cestovní pojištění
Cestovní pojištění

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů
Šťastný Domov

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vč. havarijního pojištění
Autopojištění

Zdravotní pojištění cizinců
Komplexní zdravotní pojištění cizinců
Pojištění potřebné a neodkladné zdravotní péče cizinců

Úrazové pojištění
PRO Zdraví

Pojištění živnostníků
Pojištění Živnostník

Podnikatelské pojištění

Majetek
Pojištění podnikatelů
Pojištění Včelka

Management
Pojištění odpovědnosti členů řídících orgánů společností D&O
Osobní pojištění odpovědnosti za škodu člena řídícího orgánu společnosti

Finanční způsobilost dopravce, pojištění flotil
Finanční způsobilost dopravce
Flotilové pojištění vozidel, komplexní pojištění vozových parků

Odpovědnost
Pojištění obecné odpovědnosti, včetně škody či újmy způsobené vadou výrobku
Pojištění profesní odpovědnosti
Pojištění odpovědnosti dopravce v silniční nákladní dopravě

Ostatní typy pojištění
Pojištění úpadku cestovní kanceláře
Pojištění smluvních záruk
Pojištění výstavních a veletržních akcí
Municipální pojištění odpovědnosti
Municipální pojištění majetku

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání