Thưa quý khách, chúng tôi vẫn sẵn sàng phục vụ và giải quyết các yêu cầu của khách hàng on-line hoặc qua điện thoại trên đường dây chăm sóc khách hàng.

Thông báo bằng văn bản

Bạn có thể thông báo thiệt hại tới địa chỉ Táborská 31, 140 00 Praha 4-Nusle, hoặc bằng e-mail tới registrace@slavia-pojistovna.cz hoặc trong các ngày làm việc từ 8:00 đến 18:00 vào số 255 790 111. 

Xin hãy chuẩn bị những thứ sau

  • Số hợp đồng bảo hiểm
  • Ngày xảy ra thiệt hại
  • Nguyên nhân xảy ra thiệt hại
  • Nơi xảy ra thiệt hại
  • Ước tính mức độ thiệt hại
  • Liên hệ, kết nối điện thoại
CÁC TỆP TIN ĐỂ TẢI VỀ
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání