Naše historie

Slavia pojišťovna, a. s. dnes navazuje na úspěšnou tradici prvorepublikové pojišťovny. Hlavní doménou produktů a služeb jsou zejména vysoká flexibilita, inovace a kvalita.
Činnost pojišťovny byla násilně přerušena po jejím znárodnění v roce 1945, kdy byl na několik desítek let zastaven i přirozený vývoj celého pojišťovnictví v bývalém Československu. Toto období trvalo až do devadesátých let minulého století, kdy byla opět povolena činnost konkurenčním pojišťovacím ústavům a skončil monopol České pojišťovny. V tomto období vznikla i Slavia pojišťovna se sídlem v Praze v Táborské ulici.
Významný milník v životě pojišťovny představuje v roce 2006 vstup silného akcionáře a začlenění do finanční skupiny SP Group. Dnes je Slavia jedinou ryze českou pojišťovnou a patří do TOP 10 neživotních pojišťoven v ČR. Naše cesta za spokojeností klientů trvá již vice než 155 let.

Nová pojišťovna se jménem, které se zakrátko stalo doslova symbolem rychle se rozvíjejícího pojišťovnictví, byla založena za vlády habsburského císaře Františka Josefa I. roku 1869.

První pojistky uzavřela „Slavia, vzájemná kapitály a důchody pojišťovací banka pražská“ v prosinci 1869. Tentýž rok také oficiálně získala právní základnu pro své podnikání a proběhla i první řádná Valná hromada. Založení ale předcházela celá řada důležitých přípravných kroků. Z pohledu pojišťovnictví šlo doslova o časy rozkvětu.
U zrodu pojišťovny se objevují zvučná jména českých velikánů jako je František Palacký, novinář a politik Julius Grégr nebo český vlastenec Josef Frič. Zakladatelem a prvním ředitelem Slavia pojišťovny byl František Ladislav Chleborád, český národohospodář a šiřitel družstevnictví.

Chleborád si nekladl malé cíle. Pro svou myšlenku se rozhodl jako prvního získat rovnou Františka Palackého. Mezníkem se stal dvacátý šestý březen 1868, kdy Národní listy, jejichž majitel byl Jůlius Grégr publikovaly obšírné provolání Národu československému: „Slavia, česká, vzájemná, život, kapitál a důchody pojišťovací banka v Praze, založena z peněz českých se správou ryze českou a sloužící především potřebám obyvatelstva zemí koruny české vzejde co nevidět v život.“

O měsíc později se konala památná schůze, kdy zasedla Valná hromada v čele s předním pražským sládkem J. M. Šarým, který byl zvolen jejím předsedou. Prvního zasedání se zúčastnili další čtyři členové. Závěr byl věnován debatě o názvu nového finančního ústavu. V zakládacím provolání tak bylo oznámeno založení Slavie, české, vzájemné, život, kapitál a důchody pojišťovací banky v Praze. Tak zní celý první oficiální název. Právní rámec pro své působení však pojišťovna získala až v následujícím roce.

Chytře zvolený Brand

Název Slavia sám o sobě symbolizuje jak celý program zakladatelů pojišťovny, tak především budoucí teritoriální působnost. Ta byla původně zamýšlena na klienty ze slovanských regionů Rakouska-Uherska a v případě expanze i na Slovany jiných zemí. Zakladatelé považovali název za slovo vlastenecky výrazné, esteticky ladné a obchodně stručné.

Díky své základní myšlence Slavia poměrně rychle získala oblibu u tehdejší veřejnosti. I proto, že se snažila podporovat rozmanité české aktivity. Finančně například podpořila stavbu Národního divadla, i když tenkrát bylo pojištěno u konkurence. Katedrále sv. Víta věnovala jedno z vitrážových oken s tématem věrozvěstů Cyrila a Metoděje, které zpracoval se Slavií těsně spolupracující národní umělec Alfons Mucha.

Ve své době se stala Slavia jednou z nejznámějších firem. Dnes bychom řekli značek. Navíc firmou, které veřejnost obecně důvěřovala a měla k ní velmi pozitivní vztah. V průběhu dalšího půl století se Slavia rozvinula v první český a slovanský ústav v bývalé monarchii ke konci existence Rakouska – Uherska už byla společností s širokým okruhem působnosti zabírajícím veškeré nejdůležitější obory pojišťovnictví a se jměním přesahujícím částku 220 miliónů korun.
Růst obchodů Slavie byl zvlášť intenzivní v období let 1924 až 1929, kdy se pojišťovna kapitálově podílela na celkem 11 pojišťovacích ústavech, z toho na osmi v Československu a na třech v cizině. Nejdůležitějším zakládacím aktem v zahraničí byla účast Slavie na pojišťovně Lion v New Yorku, USA, v březnu 1928.

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání