Společenská odpovědnost a partnerství

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost je nedílnou součástí kultury a podnikání Slavia pojišťovny.
Chceme být dobrým sousedem a bereme vážně podporu zdravého životního stylu. Proto jsme založili Slavia pojišťovna Sport Team.

Slavia pojišťovna Sport Team

Naše mise
Věříme, že zdraví je základem spokojeného života. Proto skutečně dlouhodobě podporujeme a rozvíjíme zapálení lidí pro pohyb jako nedílnou součást péče o zdraví a imunitu.

O co se zajímáme?
Dlouhodobě se zajímáme o ochranu účastníků silničního provozu, zejména chodců a cyklistů. Chceme zlepšovat úroveň prevence závažných onemocnění a civilizačních chorob.

Co podporujeme
Podporujeme osvětové akce pro členy i širokou veřejnost, podporujeme vybrané sportovní aktivity i profesionální či amatérské sportovce. Spolupracujeme s dalšími spolky, zájmovými osobami či orgány státní správy a samosprávy.


www.slaviapojistovnasportteam.cz

Strategická partnerství

Dlouhodobě podporujeme a přispíváme na vybrané projekty a aktivity.

Jsme hrdými partnery:

  • Hospodářská komora České republiky
  • Asociace malých a středních podnikatelů
  • Okresní hospodářská komora Olomouc
  • Okresní hospodářská komora Pardubice
  • Velká pardubická
  • Jezdecký areál Zduchovice
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání