Vyřizování podnětů a stížností

Pokud se s námi chcete podělit o své zkušenosti anebo nejste spokojeni s našimi službami a jednáním či jednáním a postupem našich pojišťovacích zprostředkovatelů, napište nám, prosím, na adresu Slavia pojišťovna a.s., Oddělení stížností, Táborská 940/31, 140 00 Praha 4, nebo prostřednictvím e-mailové adresy: stiznosti@slavia-pojistovna.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na lince +420 255 790 111. Vaší stížností či jiným podnětem se bude zabývat odpovědný zaměstnanec pojišťovny, který poskytuje zpětnou vazbu ostatním zaměstnancům a zjišťuje oblasti, ve kterých je potřeba provést změny vedoucí ke zvýšení kvality služeb a spokojenosti našich klientů či zájemců o pojištění. 

Abychom Váš podnět či stížnost mohli vyřídit v co nejkratší lhůtě, uveďte, prosím, svou totožnost a kontaktní údaje, identifikaci případu, máte-li ji k dispozici, a popište předmět tohoto podání. Ihned po doručení Vašeho podnětu se tímto budeme zabývat a nejdéle v zákonem stanovené třicetidenní lhůtě Vás budeme informovat o jeho vyřízení.

Se svou stížností se můžete obrátit rovněž i na Českou národní banku, IČ: 481 36 450, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, tel. 224 411 111, el. podatelna: podatelna@cnb.cz, ID DS: 8tgaiej,webové stránky: https://www.cnb.cz/cs/index.html, která je orgánem dohledu v pojišťovnictví.

Možnosti mimosoudního řešení sporů a stížností

Spory mezi spotřebitelem (Vámi) a pojišťovnou je možné řešit soudní nebo mimosoudní cestou.

V případě neživotního pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID DS: x7cab34, e-podatelna https://www.coi.cz/podatelna/, webové stránky: https://www.coi.cz/.

Dalším subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v oblasti neživotního pojištění je Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú., se sídlem Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Praha 1, tel: 602 273 096, e-mail: kancelar@ombudsmancap.cz, ID DS: i4ymwu8, webové stránky: http://www.ombudsmancap.cz/.

V případě, že uzavřete smlouvu online a nepovede se spor vyřešit smírnou cestou, je možné využít také platformu pro řešení spotřebitelských sporů, která je dostupná na stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání