Komplexní zdravotní pojištění cizinců

Nabídka pojištění bude vytvořena pojišťovacím zprostředkovatelem České pojištění a.s., a za tímto účelem bude zájemce o pojištění přesměrován do sjednávacího nástroje tohoto pojišťovacího zprostředkovatele.

Pokud zájemce o pojištění nesouhlasí s přesměrováním, může smlouvu uzavřít například prostřednictvím pobočkové sítě Slavia pojišťovny a.s

Pojištění cizinců u Slavia pojišťovny

 • Zdravotní pojištění cizinců kryje náklady ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu
 • Snadné sjednání online, kompletně bezpapírově, smlouva vzniká uhrazením pojistného
 • Pojistná smlouva Komplexního zdravotního pojištění cizinců je dokladem o cestovním zdravotním pojištění cizinců při pobytu nad 90 dnů podle zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky v platném znění
 • Produkt slouží jako podklad k žádosti o udělení víza, či žádosti o dlouhodobý pobyt nad 90 dní

Co zdravotní pojištění cizinců zahrnuje?

 • Ambulantní péči
 • Léčení v nemocnici
 • Náklady na komplexní zdravotní péči a převoz pojištěného
 • Repatriaci, nebo přepravu tělesných ostatků do mateřské země
 • Neodkladné ošetření zubů a náklady na stomatologickou péči pojištěného
 • Náklady na ambulantně předepsané léky pojištěnému
 • Náklady na veškeré preventivní prohlídky a očkování dětí podle českého očkovacího kalendáře
 • Náklady nutné a neodkladné péče mimo území České republiky (Schengenský prostor)
 • Související asistenční služby

Komplexní zdravotní pojištění cizinců
versus
Zdravotní pojištění nutné a neodkladné péče

Rozsah pojištění
Komplexní zdravotní pojištění cizinců
 • Komplexní zdravotní pojištění cizinců má rozsah rozšířené zdravotní péče nad rámec nutné a neodkladné zdravotní péče.
 • pokrývá nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě náhlého onemocnění nebo úrazu v Schengenském prostoru
 • zahrnuta repatriace nebo přeprava tělesných ostatků pojištěného do mateřské země
 • možnost připojištění občanské odpovědnosti
 • limity odpovědnosti: škoda na zdraví 1 000 000 Kč | škoda na věci 500 000 Kč | následná finanční škoda 250 000 Kč

Limity

Zdravotní péče a převoz            | 10 000 000 Kč (min. 400 000 €)
Stomatologická péče                  | 15 000 Kč
Ambulantně předepsané léky  | 10 000 Kč

Modelový případ

Klient dostane horečku a silné bolesti v krku. Zavolá na asistenční službu a obrátí se na lékaře, kterého mu operátor AS doporučí.
Na základě toho, jaký typ pojištění klient využívá, mu bude hrazená následující péče:

První návštěva lékaře a jím předepsané léky budou proplaceny na základě dokladu z lékárny a to ve výši, která odpovídá úhradě z veřejného zdravotního pojištění. Všechny následné kontroly spojené s tímto onemocněním budou také hrazeny.

Rozsah pojištění
Pojištění pro případ nutné a neodkladné zdravotní péče
 • kryje náklady spojené s akutním lékařským zásahem
 • v případě sjednání smlouvy typu Schengen se pojištění vztahuje i na nutnou a neodkladnou péči v Schengenském prostoru
 • vztahuje se na léky předepsané lékařem a na akutní ošetření zubů
 • zdravotní stav pojištěného se před uzavřením smlouvy nezkoumá
 • slevový program pro studenty

Limity

Zdravotní péče a převoz                | 1 600 000 Kč (min. 60 000 €)
Stomatologická péče                      | 3 000 Kč
Ambulantně předepsané léky      | 3 000 Kč

 

Modelový případ

Klient dostane horečku a silné bolesti v krku. Zavolá na asistenční službu a obrátí se na lékaře, kterého mu operátor AS doporučí.
Na základě toho, jaký typ pojištění klient využívá, mu bude hrazená následující péče:

První návštěva lékaře a jím předepsané léky budou proplaceny na základě dokladu z lékárny a to ve výši, která odpovídá úhradě z veřejného zdravotního pojištění. Následné kontroly u lékaře hrazeny nejsou.

Smluvní nemocnice


Klienti mohou přednostně využít smluvních nemocnic (viz aktuální seznam), které náklady na nutnou a neodkladnou zdravotní péči v rozsahu pojistných podmínek účtují přímo Slavia pojišťovně. Klienti tak nemusí náklady hradit a teprve následně vyžadovat pojistné plnění od pojišťovny.

Online lékařská poradna zdarma

Zeptejte se lékaře bez čekání v čekárně, složitého obvolávání a jazykové bariéry.
V češtině dostanete odpověď do 6 hodin od položení dotazu,
v angličtině do 12 hodin.
Milé sestřičky vám rády zařídí termín vyšetření kdekoliv po ČR.
Ulehčíme péči o vaše zdraví u lékařů v Česku.
Stačí vložit číslo vaší smlouvy a datum narození. Vše zdarma přes uLékaře.cz.
Více informací zde.

Ověř smlouvu a využij službu zde.

Asistenční služba

V případě potřeby si může klient vyžádat pomoc na telefonním čísle +420 255 790 262. Asistenční služba je klientům k dispozici 365 dní v roce a 24 hodin denně. Operátoři telefonického střediska asistenční služby hovoří česky, slovensky, anglicky, německy, rusky, ukrajinsky, vietnamsky. Pomohou klientům vyhledat nejbližší smluvní zdravotnické zařízení naší pojišťovny, pomohou také v případě jazykových problémů při komunikaci, případně zorganizují repatriaci.

Veřejný příslib úhrady zdravotní péče poskytnuté cizincům pojištěným u Slavia pojišťovny

Slavia pojišťovna pojišťuje cizince pro případ čerpání nutné a neodkladné zdravotní péče na území České republiky. Pojištění splňuje podmínky zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů, při pobytu do 90 dnů.

Naši smluvní pojištěnci jsou pro účely identifikace při poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče vybaveni „Průkazem pojištěného“, kterým cizinec dokládá, že má sjednáno zdravotní pojištění cizinců u Slavia pojišťovny.  

Slavia pojišťovna a.s. se zavazuje uhradit zdravotnickému zařízení v ČR za pojištěného v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou a všeobecnými pojistnými podmínkami náklady nutné a neodkladné ambulantní a nemocniční zdravotní péče poskytnuté pojištěnému, a to za ceny platné pro účtování zdravotní péče v systému zdravotního pojištění v ČR.

Upozornění
Při neopodstatněném vyžádání ošetření na urgentním příjmu ve Fakultní nemocnici Motol, bude vyžadován nemocnicí poplatek 5 000 Kč, který není v rámci pojištění hrazen. Viz. Urgentní příjem Motol.

Ověřování účinnosti pojištění
Pro potřebu ověření účasti ošetřovaného cizince na tomto komerčním zdravotním pojištění cizinců je možné kontaktovat Slavia pojišťovnu v pracovních dnech od 08:00 do 16:00 hodin na telefonním čísle +420 255 790 111 nebo elektronickou poštou na adrese provoz@slavia-pojistovna.cz, pokud není na „Průkazu pojištěného“ uvedeno jinak.

Mimo uvedenou dobu je možno platnost pojištění ověřit prostřednictvím asistenční služby Global Assistance na telefonním čísle +420 255 790 262.

Okamžitá pomoc
a Asistenční služby

Pro případ nehody i poruchy v ČR i zahraničí

Asistenční služba nonstop: +420 255 790 260

česky, slovensky, anglicky, německy, rusky, ukrajinsky, vietnamsky

Ověření platného pojištění Po–Pá, 8:00–16:00 +420 255 790 111
Mimo pracovní dny a hodiny: +420 255 790 260
Nebo e-mailem: provoz@slavia-pojistovna.cz

Nevztahuje se na asistenční služby

STALA SE ŠKODA, CO TEĎ?

Co dělat v případě škody

Seznam smluvních zdravotnických zařízení

Záleží nám na Vaší spokojenosti.
Uděláme pro Vás první poslední
.

Soubory ke stažení
ARCHIV
Archiv dokumentů
image-srdceblok

Jsme tu pro Vás za každých okolností.

Chcete sjednat nové pojištění?

(Pouze pro sjednání nového pojištění!)

Zavolejte

Zanechte nám své telefonní číslo.

Brzy Vám zavoláme.

V pracovních dnech 8:00 – 18:00

 


   

  Upozornění: Neslouží k informacím o stávajících smlouvách, likvidaci pojistné události apod. Slouží pouze pro sjednání nových smluv nebo informací o nich. Děkujeme za pochopení.

  Děkujeme
  V pracovních dnech 8:00 – 18:00, Vám zavoláme.
  Zde se zobrazí výsledky vyhledávání