Zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné zdravotní péče

Proč uzavřít zdravotní pojištění cizinců?

  • Tuto povinnost všem cizincům z nečlenských států EU ukládá § 5 zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zdravotní pojištění cizinců kryje náklady ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu.
  • Je nutnou podmínkou pro udělení víza.

Proč uzavřít pojištění cizinců u Slavia pojišťovny?

  • Protože jen ta nabízí pojištění pracovních a turistických cest za bezkonkurenční ceny!
  • Její zdravotní pojištění cizinců je uznáváno cizineckou policií ČR a splňuje podmínky zákona č. 326/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Co zdravotní pojištění cizinců zahrnuje?

  • ambulantní péči
  • léčení v nemocnici
  • neodkladné ošetření zubů
  • repatriaci

Smluvní nemocnice


Klienti mohou přednostně využít smluvních nemocnic (viz aktuální seznam), které náklady na nutnou a neodkladnou zdravotní péči v rozsahu pojistných podmínek účtují přímo Slavia pojišťovně. Klienti tak nemusí náklady hradit a teprve následně vyžadovat pojistné plnění od pojišťovny.ožnost vybrat z nabídky

Asistenční služba

V případě potřeby si může klient vyžádat pomoc na telefonním čísle +420 255 790 262. Asistenční služba je klientům k dispozici 365 dní v roce a 24 hodin denně. Operátoři telefonického střediska asistenční služby hovoří česky, slovensky, anglicky, německy, rusky, ukrajinsky, vietnamsky. Pomohou klientům vyhledat nejbližší smluvní zdravotnické zařízení naší pojišťovny, pomohou také v případě jazykových problémů při komunikaci, případně zorganizují repatriaci.

Veřejný příslib úhrady zdravotní péče poskytnuté cizincům pojištěným u Slavia pojišťovny

Slavia pojišťovna pojišťuje cizince pro případ čerpání nutné a neodkladné zdravotní péče na území České republiky. Zdravotní pojištění cizinců Slavia pojišťovny je uznáváno úřady ČR včetně Policie ČR. Pojištění splňuje podmínky zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Naši smluvní pojištěnci jsou pro účely identifikace při poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče vybaveni „Průkazem pojištěného“, kterým cizinec dokládá, že má sjednáno zdravotní pojištění cizinců u Slavia pojišťovny.  

Slavia pojišťovna a.s. se zavazuje uhradit zdravotnickému zařízení v ČR za pojištěného v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou a všeobecnými pojistnými podmínkami náklady nutné a neodkladné ambulantní a nemocniční zdravotní péče poskytnuté pojištěnému, a to za ceny platné pro účtování zdravotní péče v systému zdravotního pojištění v ČR.

UPOZORNĚNÍ
Při neopodstatněném vyžádání ošetření na urgentním příjmu ve Fakultní nemocnici Motol, bude vyžadován nemocnicí poplatek 5 000 Kč, který není v rámci pojištění hrazen. viz. Urgentní příjem Motol

Ověřování účinnosti pojištění
Pro potřebu ověření účasti ošetřovaného cizince na tomto komerčním zdravotním pojištění cizinců je možné kontaktovat Slavia pojišťovnu v pracovních dnech od 08.00 do 16.00 hodin na telefonním čísle +420 255 790 111 nebo elektronickou poštou na adrese provoz@slavia-pojistovna.cz, pokud není na „Průkazu pojištěného“ uvedeno jinak.

Mimo uvedenou dobu je možno platnost pojištění ověřit prostřednictvím asistenční služby Global Assistance na telefonním čísle +420 255 790 262.

Okamžitá pomoc
a Asistenční služby

Pro případ nehody i poruchy v ČR i zahraničí

Asistenční služba nonstop:  +420 255 790 262

česky, slovensky, anglicky, německy, rusky,
ukrajinsky, vietnamsky

Ověření platného pojištění Po–Pá, 8–16: +420 255 790 11,
mimo pracovní dny a hodiny: +420 255 790 262
Nebo e-mailem: provoz@slavia-pojistovna.cz


STALA SE ŠKODA, CO TEĎ?

Co dělat v případě škody

Seznam smluvních zdravotnických zařízení

Záleží nám na Vaší spokojenosti.
Uděláme pro Vás první poslední
.

image-srdceblok

Jsme tu pro Vás, za každých okolností

Chcete sjednat nové pojištění?

(Pouze pro sjednání nového pojištění!)

ZavolejteZanechte nám své telefonní číslo.

Brzy Vám zavoláme.

V pracovních dnech 8:00 – 18:00

Upozornění: Neslouží k informacím o stávajících smlouvách, likvidaci pojistné události apod. Slouží pouze pro sjednání nových smluv nebo informací o nich. Děkujeme za pochopení.

Děkujeme
V pracovních dnech 8:00 – 18:00, Vám zavoláme.