Finanční způsobilost dopravce

Finanční způsobilost  prokazují dopravci provozující silniční dopravu tzv. velkými vozidly* pro řádné zahájení a správu podniku proto, aby v průběhu ročního účetního období byl podnik vždy schopen dostát svým finančním závazkům.

Finanční způsobilost dopravce se pro rok 2024 prokazuje u vozidla nad 3,5 t ve
výši 220 140 Kč pro první vozidlo a 122 300 Kč pro každé další vozidlo.
U vozidla od 2,5 t do 3,5 t ve výši 44 028 Kč pro první vozidlo a 22 014 Kč pro každé další vozidlo.

*Velkým vozidlem je

a) vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určené k přepravě zvířat nebo věcí, je-li jimi provozována mezinárodní silniční doprava nebo vnitrostátní silniční doprava na území státu, v němž dopravce nemá sídlo,

b) vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určené k přepravě zvířat nebo věcí, nebo

c) vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

§ 2 odst. 14 zákona o silniční dopravě (15)

Jedním ze způsobů prokázání finanční způsobilosti dopravce je pojistná smlouva uzavřená mezi dopravcem a Slavia pojišťovnou a.s.

Pojištění je možné sjednat na celou právními předpisy požadovanou částku, anebo na částku, která dopravci chybí k prokázání finanční způsobilosti. Minimální pojistná částka, pro kterou lze sjednat pojištění, je ve výši 10 000 Kč.

Kalkulace online
Spočítejte si pojištění u Vás doma

Chcete sjednat nové pojištění?

(Pouze pro sjednání nového pojištění!)

Zavolejte

Zanechte nám své telefonní číslo.

Brzy Vám zavoláme.

V pracovních dnech 8:00 – 18:00

 


     

    Upozornění: Neslouží k informacím o stávajících smlouvách, likvidaci pojistné události apod. Slouží pouze pro sjednání nových smluv nebo informací o nich. Děkujeme za pochopení.

    Děkujeme
    V pracovních dnech 8:00 – 18:00, Vám zavoláme.
    Zde se zobrazí výsledky vyhledávání