První pomoc – autonehoda

Postup první pomoci

 • Orientace – zjistit, co se přihodilo
 • Bezpečnost – zajistit bezpečnost zachránců i zraněných osob
 • Zjistit stav zraněných osob

PŘIVOLEJTE ZDRAVOTNICKOU POMOC: TELEFON 155 NEBO 112

 • Jednejte klidně. Operátorovi budete muset říci:Vaše jméno a příjmení, co se stalo, kde se nacházíte, orientační bod v terénu, počet zraněných a jejich stav,
 • Další nezbytné informace (např. číslo volajícího).

Záchrannou službu voláme ještě před poskytnutím první pomoci v případě, že je postižen dospělý člověk. Je-li postiženým dítě mladší 8 let, voláme Záchrannou službu až po 1 minutě srdeční masáže a umělého dýchání.

Požádejte operátora o radu, jak postupovat do příjezdu zdravotnické pomoci.

VYŠETŘENÍ ZRANĚNÉHO

Pohledem, poslechem a pohmatem ověřte – dýchání, krvácení, polohu těla, barvu obličeje, teplotu těla, pot…Zkontrolujte životní funkce zraněných.

DÝCHÁNÍ

Nejdříve bychom měli zjistit, jestli postižený nemá něco v dutině ústní, poté mu uvolnit dýchací cesty a nakonec zkontrolovat jestli spontánně dýchá. Pokud bychom první krok provedli na druhém místě nebo až naposled, nečistoty z dutiny ústní by zapadly do uvolněných dýchacích cest a postižený by se nám udusil.

 • Pacientovi otočíme hlavu na stranu, otevřeme ústa a podíváme se, zda-li v nich není žvýkačka,bonbon,zubní protéza, zvratky, bahno či něco jiného co tam nepatří → pokud ano, jedním nebo dvěma prsty obalenými např. v kapesníku postiženému opatrně od jednoho koutku k druhému dutinu ústní vytřeme. Musíme si dávat pozor abychom nečistoty nezatlačili hlouběji do dýchacích cest.
 • Když máme čistou dutinu ústní,tlakem na čelo a tahem za bradu postiženému zakloníme hlavu. Tím jsme uvolnili dýchací cesty.
 • Nyní se nakloníme nad postiženého tak, že ucho budeme mít nad jeho ústy a ruku položíme na jeho/její hrudník. Pokud cítíme proud vydechovaného vzduchu a pohyby hrudníku, můžeme pacienta uložit do stabilizované polohy.
 • Nedýchá? → zahajujeme resuscitaci!

BEZVĚDOMÍ

Oslovte zraněného, pátrejte po masivním krvácení. Uložte zraněného do polohy na zádech (při podezření na poranění páteře velmi opatrně). Proveďte záklon hlavy – tím dojde k uvolnění dýchacích cest.

KRVÁCENÍ

Přiložte tlakový obvaz.Zvedněte krvácející končetinu.Proveďte protišoková opatření: ošetřete poranění, zabraňte ztrátám tepla, uveďte končetiny do zvýšené polohy.

RESUSCITACE – k záchraně života stačí jen dvě ruce

Pokud nedýchá normálně: Zakloňte hlavu a podložte ramena. 100x stlačte hrudník

(obě ruce na střed hrudníku, stlačit 5-7 cm, nahlas odpočítávat).

Frekvence stlačování: cca 2x za vteřinu.

Resuscitaci nepřerušovat kontrolami tepu, platí pro jednoho i dva zachránce.

Masáž srdce pokud možno NEPŘERUŠUJEME.

DÝCHÁNÍ Z PLIC DO PLIC

Otevřete dýchací cesty zraněného (záklon hlavy).Dobře utěsněte nos a okolí úst.Používejte vždy resuscitační roušku (případně igelit).Vdechujte a kontrolujte zvedání hrudníku.

Šok

Oslovte zraněného, zkontrolujte tep a barvu kůže.Zajistěte teplo a ticho.Nepodávejte tekutiny ústy!!!Můžete zvednout končetiny.

Nevhodné úkony při první pomoci

 • Nesvlékejte šaty z poraněného.
 • Nerovnejte zlomené končetiny a nezatlačujte kostní úlomky do rány u otevřených zlomenin!
 • Neodstraňujte cizí vyčnívající těleso z rány.
 • Neprovádějte násilnou změnu polohy poraněného.
 • Nepolévejte přímo rány dezinfekčním roztokem.
 • Nepodávejte tekutiny a léky ústy.
 • Neponechávejte raněného bez dohledu.
 • Neodstraňujte ochranné přilby u cyklistů a motocyklistů, pokud není nutná resuscitace.