Bảo hiểm đoàn xe, bảo hiểm đoàn xe toàn diện

Dành cho các công ty, doanh nhân hoặc cá nhân với đoàn xe hơn 4 xe. Bảo hiểm trách nhiệm cho thiệt hại gây cho bên thứ ba.

Standard

 • Giới hạn bồi thường 35/35 triệu Kč

Profi

 • Giới hạn bồi thường 100/100 triệu Kč
 • Dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho xe đến 3,5 t

Bảo hiểm tai nạn xe

 • Mức chi phí cùng trả 5 % tối thiểu 5 000 Kč hoặc 10 % tối thiểu 10 000 Kč
 • Với các đoàn xe lớn hơn có thể có nhiều lựa chọn mức chi phí cùng trả như 10 % tối thiểu 30 000 Kč v.v…
 • Bảo hiểm máy bổ sung

Bảo hiểm bổ sung

 • Bảo hiểm kính trước
 • Bảo hiểm tất cả kính trên xe
 • Bảo hiểm hành lý
 • Bảo hiểm khi đâm vào động vật
 • Bảo hiểm thiên tai
 • Bảo hiểm chấn thương cho những người trên xe
 • Bảo hiểm chấn thương cho người lái xe
 • Bảo hiểm dịch vụ hỗ trợ – cho các xe dưới và trên 3,5 t

Lợi ích:

 • Quản lý bảo hiểm dễ dàng
 • Chăm sóc cá nhân của một người liên lạc cho mỗi đoàn xe
 • Không cần phải theo dõi thời gian bảo hiểm hoặc các thanh toán của nhiều bảo hiểm
 • Thanh toán bằng thẻ dựa trên thanh toán chi tiết
 • Tổng quan người và xe được bảo hiểm
 • Tổng quan chi tiết về các sự kiện bảo hiểm
 • Đánh giá chi tiết về thiệt hại
 • Tỷ lệ trả góp không ảnh hưởng đến phí bảo hiểm
 • Đánh giá đoàn xe với sự kết nối bảo hiểm với các sản phẩm khác
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání