Thưa quý khách, chúng tôi vẫn sẵn sàng phục vụ và giải quyết các yêu cầu của khách hàng on-line hoặc qua điện thoại trên đường dây chăm sóc khách hàng.

Bảo hiểm đoàn xe, bảo hiểm đoàn xe toàn diện

Dành cho các công ty, doanh nhân hoặc cá nhân với đoàn xe hơn 4 xe. Bảo hiểm trách nhiệm cho thiệt hại gây cho bên thứ ba.

Standard

 • Giới hạn bồi thường 35/35 triệu Kč

Profi

 • Giới hạn bồi thường 100/100 triệu Kč
 • Dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho xe đến 3,5 t

Bảo hiểm tai nạn xe

 • Mức chi phí cùng trả 5 % tối thiểu 5 000 Kč hoặc 10 % tối thiểu 10 000 Kč
 • Với các đoàn xe lớn hơn có thể có nhiều lựa chọn mức chi phí cùng trả như 10 % tối thiểu 30 000 Kč v.v…
 • Bảo hiểm máy bổ sung

Bảo hiểm bổ sung

 • Bảo hiểm kính trước
 • Bảo hiểm tất cả kính trên xe
 • Bảo hiểm hành lý
 • Bảo hiểm khi đâm vào động vật
 • Bảo hiểm thiên tai
 • Bảo hiểm chấn thương cho những người trên xe
 • Bảo hiểm chấn thương cho người lái xe
 • Bảo hiểm dịch vụ hỗ trợ – cho các xe dưới và trên 3,5 t

Lợi ích:

 • Quản lý bảo hiểm dễ dàng
 • Chăm sóc cá nhân của một người liên lạc cho mỗi đoàn xe
 • Không cần phải theo dõi thời gian bảo hiểm hoặc các thanh toán của nhiều bảo hiểm
 • Thanh toán bằng thẻ dựa trên thanh toán chi tiết
 • Tổng quan người và xe được bảo hiểm
 • Tổng quan chi tiết về các sự kiện bảo hiểm
 • Đánh giá chi tiết về thiệt hại
 • Tỷ lệ trả góp không ảnh hưởng đến phí bảo hiểm
 • Đánh giá đoàn xe với sự kết nối bảo hiểm với các sản phẩm khác
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání