Thưa quý khách, chúng tôi vẫn sẵn sàng phục vụ và giải quyết các yêu cầu của khách hàng on-line hoặc qua điện thoại trên đường dây chăm sóc khách hàng.

Bảo hiểm trách nhiệm cá nhân về thiệt hại cho thành viên cơ quan quản lý công ty

Chúng tôi cung cấp cho các thành viên cơ quan quản lý bảo hiểm cho trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại từ chính tổ chức của mình hay từ các cổ đông, bên thứ ba bị thiệt hại – người lao động, chủ nợ, nhà nước.

Lợi thế của bảo hiểm

  • Thành viên cơ quan quản lý tự mua bảo hiểm cho lợi ích của chính mình, vì vậy sẽ không phải dựa vào việc công ty có mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên cơ quan quản lý hay không, vậy nên người được bảo hiểm có toàn quyền kiểm soát hợp đồng bảo hiểm của mình
  • Bảo hiểm có giá trị cho tất cả các hoạt động trong tất cả các cơ quan tổ chức của người được bảo hiểm
  • Hợp đồng bảo hiểm chỉ áp dụng cho thành viên cơ quan quản lý cụ thể và giới hạn bồi thường chỉ dành cho người đó

Bảo hiểm dành cho những ai

Bảo hiểm có thể được mua bởi những người đóng vai trò thành viên cơ quan quản lý trong một loạt các tổ chức như:

  • Trong các công ty cổ phần
  • Trong các công ty trách nhiệm hữu hạn
  • Trong các cơ quan nhà nước
  • Trong các đơn vị hành chính các vùng
  • Trong các hợp tác xã
  • Trong các hiệp hội
  • Trong các quỹ từ thiện
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání