Bảo hiểm trách nhiệm D&O cho các thành viên cơ quan quản lý công ty

Bảo hiểm này dành cho các công ty nơi các thành viên cơ quan quản lý và giám sát được ủy quyền để điều hành và đại diện bên ngoài cho công ty, có trách nhiệm với tất cả tài sản của mình và với bất kể lỗi nào gây ra thiệt hại cho công ty hoặc bên thứ ba do vi phạm nghĩa vụ pháp lý hoặc hợp đồng.

Thành viên của các cơ quan công ty có nghĩa vụ theo pháp luật mà việc vi phạm không chủ ý có thể gây thiệt hại lớn. Bảo hiểm D&O nhắm đến đối tượng là các trách nhiệm của cơ quan quản lý và giám sát đối với mọi thiệt hại tài chính gây cho công ty hoặc các bên thứ ba trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

Lợi thế của bảo hiểm D&O

  • Đối với bản thân công ty – cho phép giảm nguy cơ suy thoái tình hình kinh tế của công ty do lỗi lầm của một thành viên cơ quan quản lý
  • Đối với các cổ đông, đối tác kinh doanh, các thành viên, chủ nợ, những người thực thi – dễ dàng thực thi các yêu cầu của mình hơn

Đối tượng của bảo hiểm là trách nhiệm đối với thiệt hại tài chính phát sinh liên quan đến việc thực hiện công việc của một thành viên cơ quan quản lý hoặc giám sát của công ty.

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání