Bảo hiểm thiên tai (bao gồm bảo hiểm đường nước)

Bảo hiểm thiên tai cơ bản có thể được mua cho trường hợp thiệt hại hay hư hỏng các vật được bảo hiểm do

 • Cháy và các hiện tượng đi kèm
 • Vụ nổ
 • Bị đâm hoặc bị rơi vào bởi vật thể bay có người lái hay một phần hoặc hàng hóa của nó
 • Sét đánh

Bảo hiểm thiên tai bổ sung cho bảo hiểm thiên tai cơ bản có thể được mua cho trường hợp thiệt hại hay hư hỏng các vật được bảo hiểm do

 • Lũ lụt
 • Gió bão hay mưa đá
 • Lở đất, đá, lở tuyết
 • Tuyết đè hoặc bị đóng băng
 • Động đất
 • Bị đâm bởi phương tiện vận chuyển hay hàng hóa của nó
 • Cây đổ, cột đổ và cái vật khác
 • Khói, sóng siêu thanh (nổ siêu thanh)
 • Rò rỉ nước từ các thiết bị dẫn nước hay rò rỉ từ các thiết bị chữa cháy cố định do bị hỏng

Đối tượng bảo hiểm thiên tai

Đối trượng bảo hiểm thiên tai có thể là các tài sản vật chất hay bất động sản và các phần của nó được quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

Đối tượng bảo hiểm thiên tai cũng có thể là các vật có giá trị, các vật có giá trị đặc biệt, tài liệu. 

Sự kiện bảo hiểm

Sự kiện bảo hiểm đối với bảo hiểm thiên tai là việc các vật được bảo hiểm bị hư hại hay phá hỏng do các rủi ro thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm, trong khoảng thời gian và nơi bảo hiểm có hiệu lực.

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání