Thưa quý khách, chúng tôi vẫn sẵn sàng phục vụ và giải quyết các yêu cầu của khách hàng on-line hoặc qua điện thoại trên đường dây chăm sóc khách hàng.

Bảo hiểm Sức Khỏe+

Bảo hiểm chấn thương thực tế nhất

Với bảo hiểm Sức Khỏe+, bạn có thể bảo hiểm cho mình trong trường hợp chết hay những hậu quả lâu dài do chấn thương, trong trường hợp thời gian điều trị cần thiết hay nằm viện do hậu quả tai nạn và bệnh tật. Bảo hiểm có thời hạn một năm với khả năng gia hạn tự động, phí bảo hiểm có thể được trả một lần cho cả năm hay trả góp theo quý hoặc mỗi nửa năm.

Lợi ích của bảo hiểm tai nạn từ Công ty bảo hiểm Slavia

  • Có thể lựa chọn từ nhiều gói cơ bản, không có rủi ro bảo hiểm không cần thiết
  • Có thể mua dễ dàng với hiệu lực ngay từ ngày hôm sau
  • Hợp đồng cho cá nhân hay cả gia đình (hai người lớn và nhiều nhất bốn trẻ em)

Để biết thêm thông tin và tính phí bảo hiểm chấn thương phù hợp cho mình, xin vui lòng liên hệ với chi nhánh gần nhất của chúng tôi hoặc người trung gian của bạn.

Trợ giúp tức thì và Dịch vụ hỗ trợ

Trong trường hợp tai nạn hay cần trợ giúp từ mọi nơi trên thế giới

Hỗ trợ bằng tiếng Séc: +420 255 790 261

LÀM GÌ KHI XẢY RA THIỆT HẠI?

Làm gì trong trường hợp thiệt hại

Chúng tôi quan tâm tới sự hài lòng của bạn.
Chúng tôi sẽ làm cho bạn mọi thứ từ đầu đến cuối.

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání