Písemné ohlášení

Vážení klienti, 

s politováním Vám oznamujeme, že cestovní kancelář RS Tour s.r.o. vyhlásila ke dni 10.8. 2018  úpadek.

Cestovní kancelář je pojištěna pro případ úpadku u Slavia pojišťovny pod číslem pojistné smlouvy 5900021010.

Podklady nutné k nahlášení pojistné události: 

 - vyplněný  formulář

 -  smlouva o zájezdu

-  doklad o koupi a zaplacení zájezdu

Kontakt na asistenční službu v případě pobytu v zahraničí: 

Global Assistance  +420 266 799 844


Na telefonním čísle Slavia pojišťovny 255 790 111 můžete každý pracovní den od 8 do 18.00 hodin nahlásit škodnou událost.

Připravte si prosím následující náležitosti: 

číslo pojistné smlouvy
datum škody
příčina vzniku škody
místo vzniku škody
odhad výše škody
kontakt, tel. spojení

"Formulář pro uplatnění nároků z dopravních nehod, ke kterým došlo před 1.1.2014."

Slavia_Hodnoceni-bolestneho_2015;
Slavia_Hodnoceni-ztížení-spolecenskeho-uplatneni_2015;

"Formulář pro uplatnění nároků z dopravních nehod, ke kterým došlo 1.1.2014 nebo později."

Slavia_zprava-lekare-pro-odskodneni_2015

Soubory ke stažení